01
mar

Udostępnij na:Anna Sekura-Konopka

Podsumowanie lutego – najkrótszy miesiąc w roku i 26 korzystnych wyroków

Spieszymy z informacją na temat wyroków, jakie w lutym 2023 r. zapadły w sprawach prowadzonych przez Kancelarię. Mimo, że luty to najkrótszy miesiąc w roku, nasi Klienci wygrywali z bankami aż 26 razy. Okres ferii zimowych i mniejsza ilość rozpraw nie przełożyły się na spadek liczby korzystnych orzeczeń. Wszystkie rozstrzygnięcia opierały się na stwierdzeniu nieważności umów kredytowych powiązanych z CHF, wygraliśmy też w sprawie dotyczącej ubezpieczenia UNWW. Poniżej kompletna lista wyroków z lutego:

 1. Wyrok SO w Gorzowie Wlkp. z dnia 01.02.2023 r. w sprawie przeciwko Bankowi Millennium, V Ca 643/22 (wyrok sądu I instancji – SR w Gorzowie Wlkp. z dnia 15.09.2022 r., I C 814/20), SSO Kinga Wochna- oddalenie apelacji banku w całości;
 2. Wyrok SO w Poznaniu z dnia 03.02.2023 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bank, I C 1313/21/15, SSO Agnieszka Wieczorek – zasądzenie całości dochodzonej kwoty z uwagi na nieważność umowy kredytu;
 3. Wyrok SO w Warszawie z dnia 07.02.2023 r. w sprawie przeciwko mBank, V Ca 896/22 (wyrok sądu I instancji – SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 26.01.2022 r., VI C 1871/19), SSO Beata Gutkowska – uwzględnienie apelacji kredytobiorcy i zmiana zaskarżonego wyroku poprzez przyjęcie jako podstawy prawnej rozstrzygnięcia nieważności umowy (a nie odfrankowienia jak przyjął to sąd I instancji) oraz podwyższenie kwoty zasądzonej na rzecz powodów; oddalenie w całości apelacji banku;
 4. Wyrok SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 08.02.2023 r. w sprawie przeciwko BNP Paribas, III C 145/21, SSR Joanna Suchecka – zasądzenie całości dochodzonej kwoty;
 5. Wyrok SO w Warszawie z dnia 10.02.2023 r. w sprawie przeciwko Bankowi Millennium, III C 81/21, SSO Joanna Bitner – zasądzenie całości dochodzonej kwoty z uwagi na nieważność umowy kredytu, odsetki od złożenia przez kredytobiorcę oświadczenia na rozprawie o świadomości skutków stwierdzenia nieważności;
 6. Wyrok SO w Poznaniu z dnia 10.02.2023 r. w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank, XVIII C 1039/20, SSO Katarzyna Szmytke – zasądzenie całości dochodzonej kwoty;
 7. Wyrok SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda z dnia 15.02.2023 r. w sprawie przeciwko Bankowi Millennium, V C 1486/21, SSR Anna Litowczenko – Mackiewicz – zasądzenie całości dochodzonej kwoty;
 8. Wyrok SO w Poznaniu z dnia 15.02.2023 r. w sprawie przeciwko PKO BP XIV C 1064/21, SSO Marcin Garcia Fernandez – zasądzenie całości dochodzonej kwoty z uwagi na nieważność umowy kredytu;
 9. Wyrok SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda z dnia 15.02.2023 r. w sprawie przeciwko PKO BP, V C 2044/20, SSR Anna Litowczenko-Mackiewicz – zasądzenie całości dochodzonej kwoty;
 10. Wyrok SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z dnia 15.02.2023 r. w sprawie przeciwko Bank BPH, VII C 2112/20, SSR Michalina Lewandowska – zasądzenie całości dochodzonej kwoty z uwagi na nieważność umowy kredytu;
 11. Wyrok SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z dnia 15.02.2023 r. w sprawie przeciwko Bank BPH, I C 150/22, SSR Wioletta Janicka – zasądzenie dochodzonej kwoty;
 12. Wyrok SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z dnia 15.02.2023 r. w sprawie przeciwko mBank, I C 37/22, SSR Wioletta Janicka – zasądzenie dochodzonej kwoty;
 13. Wyrok SO w Warszawie z dnia 16.02.2023 r. w sprawie przeciwko mBank, XXVII Ca 327/20 (wyrok sądu instancji – SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 20.12.2019 r., VI C 960/17), SSO Agnieszka Fronczak – zmiana zaskarżonego wyroku poprzez uwzględnienie apelacji kredytobiorców z jednoczesnym oddaleniem w całości apelacji banku
 14. Wyrok SO w Poznaniu z dnia 16.02.2023 r. w sprawie przeciwko PKO BP, XV Ca 853/22 (wyrok sądu I instancji – SR w Wągrowcu z dnia 04.03.2022 r., I C 666/20), SSR Anna Paszyńska-Michałowska – oddalenie apelacji banku, zmiana rozstrzygnięcia odsetkowego – odsetki od złożenia oświadczenia na rozprawie o świadomości skutków stwierdzenia nieważności;
 15. Wyrok SR Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 16.02.2023 r. w sprawie przeciwko mBank, IX C 122/22, SSR Tomasz Sroka- zasądzenie zwrotu składek UNWW;
 16. Wyrok SO w Poznaniu z dnia 16.02.2023 r. w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska, XVIII C 576/21, SSO Michał Grześkowiak – zasądzenie całości dochodzonej kwoty;
 17. Wyrok SA w Warszawie z dnia20.02.2023 r. w sprawie przeciwko Bankowi Millennium, V ACa 578/22 (wyrok sądu I instancji – SO w Warszawie z dnia 15.03.2022 r., II C 953/20), SSA Ewa Klimowicz-Przygódzka – oddalenie apelacji banku, uwzględnienie zarzutu zatrzymania i zmiana rozstrzygnięcia odsetkowego (odsetki od złożenia oświadczenia na rozprawie o świadomości skutków stwierdzenia nieważności);
 18. Wyrok SR w Gnieźnie z dnia 22.02.2023 r. w sprawie przeciwko PKO BP I C 380/20, SSR Radosław Jaskólski – zasądzenie całości dochodzonej kwoty;
 19. Wyrok SO w Warszawie z dnia 22.02.2023 r. w sprawie przeciwko mBank, V Ca 1886/21 (wyrok sądu I instancji – SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 14.05.2021 r., VI C 879/20), SSO Agnieszka Łukaszuk – oddalenie apelacji banku z nieznacznym tylko ograniczeniem roszczenia odsetkowego;
 20. Wyrok SO w Poznaniu z dnia22.02.2023 r. w sprawie przeciwko Raiffeisen, XV Ca 2220/22 (wyrok sądu I instancji – SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda z dnia 14.10.2022 r., V C 1977/21), SSR Paweł Soliński – oddalenie apelacji banku w całości;
 21. Wyrok SA w Gdańsku z dnia 22.02.2023 r. w sprawie przeciwko PKO BP, V ACa 586/22 (wyrok sądu I instancji – SO w Elblągu z dnia 24.03.2022 r., I C 500/20), SSA Elżbieta Milewska – Czaja – oddalenie apelacji banku w całości;
 22. Wyrok SR w Gnieźnie z dnia 22.02.2023 r. w sprawie przeciwko Raiffeisen, I C 743/21, SSR Magda Grzywacz – zasądzenie w całości dochodzonej kwoty;
 23. Wyrok SA w Poznaniu z dnia 27.02.2023 r. w sprawie przeciwko PKO BP, I ACa 821/21 (wyrok sądu I instancji – SO w Poznaniu z dnia 07.07.2021 r., I C 912/19), SSA Ryszard Marchwicki – oddalenie apelacji banku, ale uwzględnienie zarzutu zatrzymania;
 24. Wyrok SA w Poznaniu z dnia 27.02.2023 r. w sprawie przeciwko PKO BP, I ACa 25/22 (wyrok sądu I instancji – SO w Poznaniu z dnia 10.06.2021 r. XVIII C 73/20), SSA Maciej Rozpędowski – oddalenie apelacji banku, ale uwzględnienie zarzutu zatrzymania;
 25. Wyrok SO w Poznaniu z dnia 28.02.2023 r. w sprawie przeciwko Bankowi Millennium, XV Ca 1323/22 (wyrok sądu I instancji – SR w Grodzisku Wlkp. z dnia 25.04.2022 r., I C 185/21), SSO Jolanta Borkowicz-Grygier – oddalenie apelacji banku w całości;
 26. Wyrok SR w Szamotułach z dnia 28.02.2023 r. w sprawie przeciwko mBank, I C 155/20, SSR Magdalena Lijewska – zasądzenie całości dochodzonej kwoty.

Udostępnij na: