Spory bankowe

Spory bankowe

Kancelaria Konieczny, Polak i Partnerzy zajmuje się kompleksową obsługą prawną kredytobiorców posiadających kredyty waloryzowane walutami obcymi. Szczególną uwagę skupiamy na kredytach indeksowanych walutą CHF lub denominowanych w walucie CHF. Zajmujemy się również odzyskiwaniem należności z tytułu niesłusznie uiszczanych składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

Osią sporu pomiędzy konsumentami a bankami są niedozwolone klauzule waloryzacyjne, na podstawie których banki wprowadzają do umów o kredyt złotowy mechanizm quasi-walutowy, którego skutkiem jest obarczenie kredytobiorcy ryzykiem wzrostu kursu franka szwajcarskiego względem polskiego złotego. Często w rzeczonych umowach pojawiają się również niedozwolone klauzule  m. in. dot. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Osoba kontaktowa

Tomasz Konieczny
radca prawny, partner

Pomimo dużej skali prowadzonych spraw, do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie, mając na względzie interes naszych klientów oraz drobne niuanse mogące decydować o rozstrzygnięciu danego postępowania (szerzej o naszej metodyce można przeczytać w zakładce Kredyty CHF).

 

Zakres usług:

  • analiza i opiniowanie umów o kredyty bankowe (bezpłatnie);
  • kalkulacja roszczeń w sprawach frankowych;
  • prowadzenie postepowań polubownych oraz przed Rzecznikiem Finansowym;
  • doradztwo w zakresie bieżących czynności dokonywanych z bankiem;
  • reprezentacja w postępowaniach sądowych przeciwko bankom;
  • reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych przeciwko bankom;
  • reprezentacja w sprawach dotyczących Ubezpieczeń NWW.

Osoba kontaktowa

Tomasz Konieczny
radca prawny, partner