Ochrona praw konsumentów

Ochrona praw konsumentów

Przez prawo konsumenckie rozumie się zbiór przepisów, które regulują relacje pomiędzy profesjonalistami a osobami fizycznymi, mając na celu ochronę interesu tych ostatnich. Często zdarza się, że przedsiębiorcy wykorzystują niewiedzę konsumentów poprzez wprowadzanie do umów postanowień rażąco naruszających ich interesy. I choć postanowienia te są z zasady nieważne/niewiążące, to zazwyczaj dla prawidłowego ułożenia stosunku cywilnoprawnego niezbędna jest profesjonalna pomoc prawna.

Kancelaria Konieczny, Polak i Partnerzy wspiera konsumentów na każdym etapie postępowania, począwszy od fazy przedkontraktowej (w tym analizy niedozwolonych postanowień), kończąc na sporach sądowych. Posiadamy duże doświadczenie w zakresie sporów na tle umów bankowych, umów związanych z usługami turystycznymi czy prawa konsumentów w Internecie.

Osoba kontaktowa

Tomasz Konieczny
radca prawny, partner

Nasz Zespół na bieżąco śledzi orzecznictwo sądów powszechnych, Sądu Najwyższego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także stanowiska takich organów jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznika Finansowego czy Rzecznik Konsumentów.

Zakres usług:

  • analiza treści umów zawieranych między konsumentami a przedsiębiorcami;
  • reprezentacja w postępowaniach polubownych, przed Rzecznikiem Finansowym i in.;
  • reprezentacja w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych;
  • pomoc w dochodzeniu praw z gwarancji, rękojmi oraz ustaw szczególnych;
  • przygotowywanie opinii prawnych w zakresie praw konsumentów.

Osoba kontaktowa

Tomasz Konieczny
radca prawny, partner