Obsługa przedsiębiorców

Obsługa przedsiębiorców

Kancelaria Konieczny, Polak i Partnerzy oferuje kompleksową obsługę profesjonalnych podmiotów gospodarczych. Doradzamy Państwu na wszystkich etapach prowadzenia działalności – poczynając od zawarcia umowy spółki i formalności związanych z rejestracją w odpowiednim rejestrze, a kończąc na procesach likwidacyjnych (w tym także postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych).

Poza prezentowaniem rozwiązań prawnych doradzamy również w zakresie optymalizacji decyzji biznesowych tak, aby mogli Państwo jak najrzetelniej realizować swoje cele gospodarcze. Posiadamy doświadczenie w obsłudze zarówno dużych spółek giełdowych jak i małych, jednoosobowych działalności gospodarczych.

Osoba kontaktowa

Michał Polak
radca prawny, partner

Mając świadomość, jak ważnym aktywem w prowadzeniu działalności gospodarczej jest czas, za nasz priorytet stawiamy sobie szybką reakcję na Państwa potrzeby oraz stałą gotowość do realizowania powierzonych nam zadań.

Zakres usług:

  • bieżące doradztwo prawo-biznesowe;
  • windykacja należności;
  • reprezentacja w postępowaniach przedprocesowych, procesowych i egzekucyjnych;
  • reprezentacja w postępowaniach rejestrowych;
  • doradztwo przy zawieraniu umów (zob. prawo umów);
  • sporządzanie opinii w zakresie prawa korporacyjnego;
  • sporządzanie wewnętrznych dokumentów w spółkach (m.in. uchwał);
  • doradztwo przy fuzjach, przejęciach i przekształceniach;
  • doradztwo w zakresie compliance;
  • postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne oraz likwidacyjne;

Osoba kontaktowa

Michał Polak
radca prawny, partner