Prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości obejmuje swoim zakresem wszelkie sprawy o charakterze cywilnoprawnym i administracyjnoprawnym dotyczące nieruchomości (w tym także nieruchomości lokalowych). Problemy prawne związane z nieruchomościami mają charakter wielopłaszczyznowy i bardzo często wymagają indywidualnego podejścia do sprawy.

 

Kancelaria Konieczny, Polak i Partnerzy od lat doradza swoim klientom na wszystkich etapach zakupu, własności czy zbywania nieruchomości, zarówno gruntowych jak i lokalowych. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach administracyjnych oraz cywilnych, a także w pozasądowych negocjacjach związanych z prawem rzeczowym. Sporządzamy również wnioski w postępowaniach wieczystoksięgowych.

Osoba kontaktowa

Michał Polak
radca prawny, partner

Zakres usług:

  • reprezentacja w postępowaniach o zniesienie współwłasności;
  • audyty nieruchomości;
  • obsługa inwestycji deweloperskich;
  • przekształcenia użytkowania wieczystego;
  • reprezentacja w postępowaniach reprywatyzacyjnych i wywłaszczeniowych;
  • obsługa wspólnot mieszkaniowych i doradztwo w zakresie użytkowania nieruchomości wspólnych;
  • postępowania o stwierdzenie zasiedzenia.

Osoba kontaktowa

Michał Polak
radca prawny, partner