Prawo ubezpieczeń

Prawo ubezpieczeń

Kancelaria Konieczny, Polak i Partnerzy udziela kompleksowej pomocy w sprawach dotyczących umów ubezpieczeń i odszkodowań. Ubezpieczenia są niezbędnym elementem życia społecznego jako instytucja, która ma nas zabezpieczyć przed niekorzystnymi zdarzeniami, które mogą nas spotkać na każdym kroku.  Obejmują szeroki wachlarz sfer życia każdego człowieka, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym i w sposób immanentny wiążą się z zagrożeniami, których nie da się całkowicie wyeliminować. Dotyczą życia, zdrowia, podróży, zniszczenia czy utraty mienia, utraty pracy czy dochodu, prowadzonych inwestycji czy przedsięwzięć gospodarczych.

Niestety, zdarza się często, że ubezpieczenie jest w istocie pozorne, gdyż umowa ubezpieczenia nie obejmuje w rzeczywistości zdarzeń, od których chcemy się ubezpieczyć. W każdym przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia musimy dokładnie przeanalizować proponowaną nam umowę (w szczególności tzw. ogólne warunki ubezpieczenia) tak byśmy byli świadomi rzeczywistego zakresu ochrony, która jest nam udzielana. Zdarza się też, że dane zdarzenie jest wprawdzie objęte ubezpieczeniem wg umowy, lecz ubezpieczyciel nie działa zgodnie z nią odmawiając nam świadczenia lub zaniżając je, często stosując taką interpretację umowy, która jest korzystna dla niego. Wreszcie zdarzają się bardzo liczne przypadki, gdzie przysługuje nam odszkodowanie, nie jako stronie umowy ubezpieczenia, lecz jako osobie poszkodowanej przez osobę ubezpieczoną od odpowiedzialności cywilnej. Także w tych sytuacjach dochodzi do bezzasadnych odmów wypłaty odszkodowania lub jego zaniżenia. Warto wskazać, że rodzajem umowy ubezpieczenia, który aktualnie budzi duże kontrowersje są tzw. polisolokaty, o których przeczytają Państwo w sąsiedniej zakładce.

Osoba kontaktowa

Mariusz Weiss
radca prawny

W razie zajścia powyższych wypadków mogą Państwo liczyć na pomoc Kancelarii. Analizujemy warunki zawartych umów, sprawdzamy prawidłowość decyzji podejmowanych przez ubezpieczycieli, reprezentujemy Klientów w tzw. postępowaniach likwidacyjnych (dotyczących likwidacji szkody) przed ubezpieczycielami, w postępowaniach przed Rzecznikiem Finansowym (dawnym Rzecznikiem Ubezpieczonych), a także w postępowaniach przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym. Posiadamy bogate doświadczenie w tym zakresie, a nasz Zespół na bieżąco śledzi orzecznictwo sądów powszechnych, Sądu Najwyższego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także stanowiska takich organów jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznika Finansowego czy Rzecznik Konsumentów.

Zakres usług:

  • analiza treści umów zawieranych z ubezpieczycielami;
  • analiza decyzji ubezpieczycieli w przedmiocie wypłaty lub odmowy wypłaty świadczenia;
  • reprezentacja w postępowaniach polubownych, przed Rzecznikiem Finansowym i in.;
  • występowanie przed ubezpieczycielem w postępowaniach dotyczących likwidacji szkody;
  • reprezentacja w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych;

Osoba kontaktowa

Mariusz Weiss
radca prawny