Nasza historia

2006
Rozpoczęcie działalności prawnej naszych Partnerów

W 2006 r. Michał Polak i w 2010 r. Tomasz Konieczny uzyskują uprawnienia radcowskie. Znajomość trwająca od pierwszych lat studiów przeradza się we współpracę. Zanim jednak powstała obecna Kancelaria, każdy ze Wspólników zdobywał doświadczenie w różnych dziedzinach prawa.

2013
Powstanie spółki Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

W 2013 r. wraz z Tomaszem Grzybowskim Wspólnicy zakładają spółkę Konieczny Grzybowski Polak sp. k. Kancelaria, dzięki różnym obszarom działalności Wspólników, obejmuje wiele gałęzi prawa, w tym prawo bankowe, prawo handlowe czy prawo marketingu.

2017
Dynamiczny wzrost i rozwój Kancelarii

W latach 2013-2017 Kancelaria nawiązuje współprace z wieloma nowymi klientami korporacyjnymi oraz indywidualnymi, w tym z dwoma browarami rzemieślniczymi. W 2017 r. Kancelaria liczyła już ponad 15 osób. W tym samym czasie Tomasz Konieczny jest już jednym z najbardziej uznanych autorytetów w zakresie spraw dotyczących kredytów waloryzowanych walutą CHF.

2018
Współpraca z podmiotami publicznymi i prywatnymi

W 2018 r. Konieczny Grzybowski Polak sp. k. wdraża procedury ochrony danych osobowych w podmiotach publicznych w województwie lubuskim. W późniejszym czasie Michał Polak przeprowadza serię szkoleń w zakresie przeciwdziałania mobbingowi dla dużych podmiotów korporacyjnych na terenie województwa wielkopolskiego.

2020
Przekształcenie spółki i nowe wyzwania

Z początkiem 2020 r. spółka Konieczny Grzybowski Polak sp. k. przekształca się w spółkę partnerską pod firmą Konieczny, Polak Radcowie Prawni sp. p. W kilka miesięcy później do sądu trafia czterechsetny pozew przeciwko bankowi w sprawie frankowej.

Konieczny, Polak i Partnerzy to kancelaria od ponad 10 lat zajmująca się obsługą osób fizycznych oraz przedsiębiorstw. Cechuje nas indywidualne i kreatywne podejście do każdej powierzonej nam sprawy przy jednoczesnym poszanowaniu najwyższych standardów etycznych. Naszym klientom gwarantujemy wysoki poziom kompleksowej obsługi prawnej, stały kontakt z osobą prowadzącą daną sprawę oraz bieżące doradztwo w zakresie podejmowanych decyzji.

Nasz zespół składa się z kilkunastu osób o dużej wiedzy prawniczej i biznesowej, pozwalającej doradzać klientom w różnych stanach faktycznych i prawnych. Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań cywilnych oraz administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów pomiędzy konsumentami a instytucjami finansowymi.

Nasze działania

Prowadzimy sprawy na terenie całej Polski i w razie potrzeby udzielamy porad i prowadzimy konsultacje z wykorzystaniem komunikacji na odległość. Liczy się dla nas przede wszystkim dobra komunikacja i komfort naszych klientów, dlatego do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem.