13
lip

Udostępnij na:Owocny początek lata!

W samym czerwcu br. odnotowaliśmy w prowadzonych przez naszą kancelarię sprawach 28 kolejnych wyroków (z czego 27 na korzyść kredytobiorców, w tym 5 prawomocnych). Poniżej cała ich lista:

 1. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2022 r., sygn. akt XXV C 2116/19 (w składzie: SSO Krystyna Stawecka) uwzględniający powództwo kredytobiorcy o zapłatę przeciwko Getin Noble Bank w oparciu o przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy kredytu;
 2. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2022 r., sygn. akt XVIII C 2349/19 (w składzie: SSO Katarzyna Szmytke) uwzględniający powództwo kredytobiorcy o zapłatę przeciwko mBank w oparciu o przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy kredytu;
 3. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie z dnia 6 czerwca 2022 r., sygn. akt I C 205/19 (w składzie: SSR Monika Makowska) uwzględniający powództwo kredytobiorców o zapłatę przeciwko mBank w oparciu o przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy kredytu;
 4. Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z dnia 7 czerwca 2022 r. (w składzie: SSR Monika Kalejta) zasądzający od Banku BPH S.A. (dawny GE Money Bank) tylko część świadczeń nienależnych, tj. jedynie w zakresie spreadu kursowego (wyrok ten zostanie zaskarżony apelacją powodów);
 5. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 8 czerwca 2022 r., sygn. akt XVIII C 580/22 (w składzie: SSO Anna Hyży-Sowińska) uwzględniający powództwo kredytobiorcy o zapłatę przeciwko mBank w oparciu o przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy kredytu;
 6. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2022 r., sygn. akt I ACa 225/21 (w składzie: SSA E. Staniszewska, M. Rozpędowski, K. Ratajczak) oddalający w większości apelację Santander Bank Polska (za wyjątkiem dodania prawa zatrzymania oraz oddalenia roszczenia odsetkowego) od niekorzystnego dla niego wyroku SO w Poznaniu z 4 listopada 2020 r., sygn. I C 1493/18 (SSO Agnieszka Wieczorek), uwzględniającego powództwo o zapłatę w oparciu o przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy kredytu Ektralokum dawnego Kredyt Banku;
 7. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 10 czerwca 2022 r., sygn. akt I C 1077/19 (w składzie: SSO Anna Jóźwiak) uwzględniający powództwo kredytobiorców o zapłatę przeciwko mBank w oparciu o przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy kredytu;
 8. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2022 r., sygn. akt XVIII C 1911/21 (w składzie: SSO Michał Grześkowiak) uwzględniający powództwo kredytobiorcy o zapłatę przeciwko Santander Bank Polska w oparciu o przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy kredytu dawnego Banku Zachodniego WBK (tzw. umowa kredytu dewizowego);
 9. Wyrok Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 r., sygn. akt VII C 710/19 (w składzie: SSR Gerard Bochyński) uwzględniający powództwo kredytobiorców o zapłatę przeciwko Bankowi BPH w oparciu o przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy kredytu dawnego GE Money Bank;
 10. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2022 r., sygn. akt I C 1232/20 (w składzie: SSO Katarzyna Sokólska) uwzględniający częściowo powództwo kredytobiorcy o zapłatę przeciwko PKO BP (kredyt Własny Kąt z 2003 r.) w oparciu o przesłankowe stwierdzenie nieważności aneksu zmieniającego (obecnie spłacony już) kredyt PLN w denominowany kursem CHF (koncepcja nieważności aneksu konwersyjnego i powrotu do pierwotnego kredytu w PLN);
 11. Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa-Żoliborz w Warszawie z dnia 15 czerwca 2022 r., sygn. akt I C 1062/20 (w składzie: SSR Marzena Rogowska) uwzględniający powództwo kredytobiorcy o zapłatę przeciwko Bank Powszechna Kasa Opieki (Pekao) w oparciu o przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy kredytu Banku BPH;
 12. Wyrok Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2022 r., sygn. akt I C 924/20 (w składzie: SSR Marta Welbel) uwzględniający powództwo kredytobiorców o zapłatę przeciwko Bankowi Millennium w oparciu o przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy kredytu;
 13. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie z dnia 20 czerwca 2022 r., sygn. akt VI C 1024/20 (w składzie: SSO Monika Kubiak) uwzględniający powództwo kredytobiorców o zapłatę przeciwko mBank;
 14. Wyrok Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2022 r., sygn. akt IX C 12/20 (w składzie: ASR Adam Bartosiewicz) uwzględniający powództwo kredytobiorców o zapłatę przeciwko Deutsche Bank Polska w oparciu o przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy kredytu;
 15. Wyrok Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2022 r., sygn. akt: I C 2830/20 (w składzie: SSR Marta Welbel) uwzględniający powództwo kredytobiorcy o zapłatę przeciwko Bank Powszechna Kasa Opieki (Pekao) w oparciu o przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy kredytu Banku BPH;
 16. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie z dnia 21 czerwca 2022 r., sygn. akt I C 3044/19 (w składzie: SSR Małgorzata Smulewicz) uwzględniający powództwo kredytobiorców o zapłatę przeciwko mBank z przesłankowym stwierdzeniem nieważności umowy kredytu;
 17. Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2022 r., sygn. akt XXVII Ca 1615/18 (w składzie: SSO Katarzyna Parczewska) oddalający w całości apelację mBank S.A. od „odfrankowieniowego” wyroku Sądu Rejonowego dla W-wy Śródmieścia z 11 kwietnia 2018 r., sygn. VI C 936/17 (w składzie SSR Milena Dutkowska);
 18. Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 r., sygn. akt XVII Ca 1824/18 (w składzie: SSO Renata Drozd-Sweklej) oddalający w większości apelację mBanku (za wyjątkiem dodanego prawa zatrzymania oraz oddalenia roszczenia odsetkowego) od niekorzystnego dlań wyroku SR dla W-wy Śródmieścia z 22 maja 2018 r., sygn. VI C 1881/17 (SSR Ł. Mrozek), uwzględniającego powództwo kredytobiorców o zapłatę w oparciu o przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy kredytu;
 19. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2022 r., sygn. akt I C 86/21 (w składzie: SSO Renata Pelz) uwzględniający powództwo kredytobiorców o zapłatę przeciwko Santander Bank Polska w oparciu o przesłankowe stwierdzenie nieważności dwóch umów kredytu Ekstralokum dawnego Kredyt Banku;
 20. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z dnia 23 czerwca 2022 r., sygn. akt I C 1383/20 (w składzie: SSO Eliza Nowicka-Skowrońska) uwzględniający powództwo kredytobiorców o zapłatę przeciwko Raiffeisen Bank International w oparciu o przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy kredytu dawnego Polbanku (EFG Eurobank Ergasias);
 21. Wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 czerwca 2022 r., sygn. akt I C 127/21 (w składzie: SSO Robert Bogusz) zasądzający od Santander Consumer Bank dochodzoną przez kredytobiorców kwotę w oparciu o przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy kredytu;
 22. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2022 r., sygn. akt I ACa 333/21 (w składzie: SSA Karol Ratajczak spr.) oddalający w większości apelację Deutsche Bank Polska (za wyjątkiem dodania prawa zatrzymania, ale z pozostawieniem odsetek za 3 lata) od niekorzystnego dla niego wyroku SO w Poznaniu z 4 listopada 2020 r., sygn. I C 1760/19 (SSO Agnieszka Wieczorek), uwzględniającego powództwo o zapłatę z przesłankowym stwierdzeniem nieważności umowy kredytu;
 23. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w W-wie z dnia 27 czerwca 2022 r., sygn. akt I C 740/22 (w składzie: SSR Karolina Wiśniewska) uwzględniający powództwo kredytobiorców o zapłatę przeciwko mBank;
 24. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2022 r., sygn. akt I ACa 1072/21 (w składzie: SSA Tomasz Chojnacki) zmieniający wyrok sądu I instancji w ten sposób, że przy przyjęciu nieważności umowy zastrzega na rzecz pozwanego banku (PKO BP S.A.) prawo zatrzymania i jednocześnie zasądza na rzecz kredytobiorców dochodzoną kwotę;
 25. Wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 czerwca 2022 r., sygn. akt I C 918/20 (w składzie: SSO Małgorzata Gronowska-Plust) uwzględniający powództwo o zapłatę przeciwko Bankowi Millennium w oparciu o przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy kredytu;
 26. Wyrok Sądu Rejonowego w Gnieźnie z dnia 29 czerwca 2022 r., sygn. akt I C 194/21 (w składzie: SSR Magda Grzywacz) uwzględniający powództwo kredytobiorcy o zapłatę przeciwko Bankowi Millenium w oparciu o przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy kredytu;
 27. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2022 r., sygn. akt XII C 1174/20 (w składzie: SSO Hanna Flisikowska) uwzględniający powództwo kredytobiorcy o zapłatę przeciwko PKO BP w oparciu o przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy kredytu dawnego Nordea Bank Polska;
 28. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2022 r., sygn. akt XII C 400/19 (w składzie: SSO Ewa Michniewicz-Broda) uwzględniający powództwo kredytobiorców o zapłatę przeciwko mBank w oparciu o przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy kredytu.

Udostępnij na: