07
paź

Udostępnij na:Lektura obowiązkowa dla kredytobiorców Getin Noble Bank!

Kredytobiorcy Getin Noble Bank (obecnie w restrukturyzacji) mogą zaprzestać spłaty rat i nie muszą w tym względzie oczekiwać na wyrok sądu lub postanowienie zabezpieczające powództwo. Dotyczy to także tych kredytobiorców, którzy jeszcze nie złożyli pozwu przeciwko bankowi. Umowy kredytów indeksowanych kursem CHF stosowane przez dawny Getin Bank czy dawny Noble Bank są nieważne bez względu na to, czy i kiedy sąd o tym orzeknie. Wyrok sądu ma bowiem w tym względzie jedynie walor deklaratoryjny, a nie prawotwórczy – zatem to nie prawomocny wyrok decyduje o „unieważnieniu” umowy kredytu, lecz o jego nieważności od samego początku przesądza wadliwość samych umów (w szczególności zawarcie w nich niedozwolonych postanowień indeksacyjnych).

Link

Udostępnij na: