01
lut

Udostępnij na:25 wyroków na początek Nowego Roku!

Z dumą zawiadamiamy, że w 2023 roku nie zwalniamy tempa – w styczniu uzyskaliśmy dla naszych Klientów 25 korzystnych wyroków, w tym 14 prawomocnych. Niemal wszystkie rozstrzygnięcia opierały się na stwierdzeniu nieważności umów kredytowych powiązanych z CHF. Najwięcej – bo aż 9 razy – poległ mBank, tuż za nim z 5 przegranymi uplasował się Getin. Tylko w trzech przypadkach sądy uwzględniły zarzut zatrzymania podnoszony przez banki, w pozostałych sprawach udało się go skutecznie zwalczyć. Poniżej lista wszystkich naszych styczniowych wyroków:

 1. Wyrok SO w Poznaniu z dnia 05.01.2023 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bank, XVIII C 1473/21, SSO Magda Inerowicz – ustalenie nieważności umowy kredytu, zasądzenie dochodzonej kwoty z zastrzeżeniem dla banku prawa zatrzymania;
 2. Wyrok SO w Poznaniu z dnia 05.01.2023 r. w sprawie przeciwko PKO BP, XII C 807/22, SSR (del.) Sylwester Ksiądz – zasądzenie dochodzonej kwoty;
 3. Wyrok SA w Poznaniu z dnia 09.01.2023 r. w sprawie przeciwko mBank, I ACa 925/21 (wyrok sądu I instancji – SO w Poznaniu z dnia 28.05.2021 r., I C 1506/19), SSA Bogdan Wysocki – oddalenie apelacji banku;
 4. Wyrok SO w Bydgoszczy z dnia 09.01.2023 r. w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank, I C 721/20, SSO Sylwia Suska-Obidowska – zasądzenie dochodzonej kwoty;
 5. Wyrok SO w Poznaniu z dnia 12.01.2023 r. w sprawie przeciwko mBank, XXVII Ca 1632/21 (wyrok sądu I instancji – SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 18.05.2021 r., VI C 2027/18), SSO Ewa Kiper – oddalenie apelacji banku, odfrankowienie;
 6. Wyrok SO w Poznaniu z dnia 16.01.2023 r. w sprawie przeciwko Santander BP, XIII C 812/20, SSO Dariusz Niemczal – zasądzenie dochodzonej kwoty;
 7. Wyrok SO w Poznaniu z dnia 16.01.2023 r. w sprawie przeciwko Bank Millennium, XII C 341/21, SSO Małgorzata Małecka – zasądzenie dochodzonej kwoty;
 8. Wyrok SO w Szczecinie z dnia 16.01.2023 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bank, I C 404/20, SSO Agnieszka Skrzypiec – zasądzenie dochodzonej kwoty;
 9. Wyrok SA w Poznaniu z dnia 17.01.2023 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bank, I ACa 1121/21 (wyrok sądu I instancji – SO w Poznaniu z dnia 21.10.2021 r., I C 2161/19), SSA Bogdan Wysocki – oddalenie apelacji banku;
 10. Wyrok SO w Warszawie z dnia17.01.2023 r. w sprawie przeciwko mBank (wyrok sądu I instancji – V Ca 452/22, SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 10.12.2021 r., VI C 1015/20), SSO Joanna Machoń – oddalenie apelacji banku;
 11. Wyrok SR dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 18.01.2023 r. w sprawie przeciwko Bank BPH, I C 3806/19, SSR Paweł Koperek – zasądzenie dochodzonej kwoty;
 12. Wyrok SO w Poznaniu z dnia 18.01.2023 r. w sprawie przeciwko mBank, V Ca 2571/22 (wyrok sądu I instancji – SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 20.06.2022 r., VI C 1024/21, SSO Małgorzata Kanigowska-Wajs), oddalenie apelacji banku, zmiana rozstrzygnięcia o odsetkach od złożenia przez powoda oświadczenia o skutkach nieważności;
 13. Wyrok SO w Poznaniu z dnia 19.01.2023 r. w sprawie przeciwko PKO BP, I C 109/21, SSO Izabela Korpik – zasądzenie dochodzonej kwoty w całości;
 14. Wyrok SO w Warszawie z dnia 20.01.2023 r. w sprawie przeciwko mBank, V Ca 285/22 (wyrok sądu I instancji – SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 15.10.2021 r., I C 3651/17), SSR (del.) Dorota Walczyk – oddalenie apelacji banku, prawomocne odfrankowienie;
 15. Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 20.01.2023 r. w sprawie przeciwko Bank Millennium, I ACa 988/22 (wyrok sądu I instancji – SO w Jeleniej Górze z dnia 13.04.2022 r., I C 449/21), SSA Małgorzata Bohun – oddalenie apelacji banku, uwzględnienie zarzutu zatrzymania;
 16. Wyrok SA w Szczecinie z dnia 20.01.2023 r. w sprawie przeciwko mBank, I ACa 304/22 (wyrok sądu I instancji – SO w Szczecinie z dnia 31.12.2021 roku, I C 513/20), SSA Tomasz Żelazowski – oddalenie apelacji banku;
 17. Wyrok SO w Poznaniu z dnia24.01.2023 r. w sprawie przeciwko mBank, XVIII C 671/19, Anna Mikołajczak – oddalenie powództwa banku;
 18. Wyrok SA w Poznaniu z dnia 25.01.2023 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bank, I ACa 204/21, SSA Krzysztof Józefowicz – oddalenie apelacji banku;
 19. Wyrok SA w Poznaniu z dnia 25.01.2023 r. w sprawie przeciwko Santander BP, I ACa 918/21, SSA Bogdan Wysocki – oddalenie apelacji banku, uwzględnienie zarzutu zatrzymania;
 20. Wyrok SO w Poznaniu z dnia 26.01.2023 r. w sprawie przeciwko Bank Millennium, II Ca 1859/22 (wyrok sądu I instancji – SR w Gnieźnie z dnia 13.05.2022 r., I C 102/21), SSO Marcin Miczke – oddalenie apelacji banku;
 21. Wyrok SO w Szczecinie z dnia 26.01.2023 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bank, I C 407/20, Barbara Smolska – zasądzenie dochodzonej kwoty;
 22. Wyrok SO w Poznaniu z dnia 27.01.2023 r. w sprawie przeciwko mBank, V Ca 620/22 (wyrok sądu I instancji – SR Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 22.12.2021 r., IX C 1574/20), SSO Brygida Łagodzińska- oddalenie apelacji banku, zmiana rozstrzygnięcia o odsetkach od złożenia przez powoda oświadczenia o skutkach nieważności;
 23. Wyrok SO w Poznaniu z dnia 27.01.2023 r. w sprawie przeciwko mBank, V Ca 639/22, (wyrok sądu I instancji – SR Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 20.12.2021 r., IX C 99/20), SSO Brygida Łagodzińska – oddalenie apelacji banku, zmiana rozstrzygnięcia o odsetkach od złożenia przez powoda oświadczenia o skutkach nieważności;
 24. Wyrok SO w Poznaniu z dnia 30.01.2023 r. w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska, XVIII C 134/21, SSO Michał Grześkowiak – zasądzenie dochodzonej kwoty;
 25. Wyrok SO w Gorzowie Wlkp. z dnia 30.01.2023 r. w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG, V Ca 670/22 (wyrok sądu I instancji – SR w Gorzowie Wlkp. z dnia 12.10.2022 r., X C 29/21), SSO Danuta Soroka – oddalenie apelacji banku.

Udostępnij na: