18
cze

Udostępnij na:Zwycięstwo „Nabitych w mBank” przed Sądem Okręgowym w Łodzi

Zapadły już pierwsze prawomocne wyroki w sprawach przeciwko grupie BRE Bank o zwrot nienależnie zapłaconych odsetek od kredytów hipotecznych. Nasza kancelaria reprezentuje w sprawie ponad 50 osób, których kwoty roszczenia wynoszą od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Odsetki były pobrane nienależnie, gdyż według umowy kredytowej oprocentowanie kredytów uzależnione było od stawki LIBOR, jednakże wyłącznie „jednostronnie”. Gdy stawka LIBOR rosła, wzrastały także odsetki. Jednak przy spadku LIBOR, odsetki malały o ułamkowe części procenta lub wcale.

Pomimo niekorzystnego dla siebie wyroku, banki z grupy BRE Bank (mBank, Multi Bank) nie zamierzają dokonać korekty zawartych umów i uniknąć kolejnych pozwów. Tomasz Konieczny, partner w kancelarii „Konieczny, Polak”, który prowadzi sprawy klientów BRE, zapowiada, iż w imieniu naszych klientów wezwie bank do dokonania zmiany w umowach  kredytowych i zastąpienia niedozwolonej klauzuli innym zapisem. Jeśli banki nie wyrażą woli skorygowania umów – nasi klienci będą w przyszłości zmuszeni do złożenia kolejnych pozwów o zwrot nadpłaconych odsetek, co narazi bank na zapłacenie również kolejnych kosztów sądowych.

dotyczy wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi w sprawie o sygnaturze III Ca 39/13 

Więcej informacji w „Głosie Wielkopolskim”.

http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/921778,nabici-w-mbank-wygrali-w-sadzie-teraz-czekaja-na-zwrot,id,t.html?cookie=1

Udostępnij na: