16
wrz

Udostępnij na:Zbieramy owoce naszej pracy na koniec lata – kolejnych 30 wyroków w tzw. sprawach frankowych!

Do końca lata zostało już tylko kilka dni. Czas więc na podsumowanie wakacyjnych zbiorów. Lipiec i sierpień tego roku to nie był sezon ogórkowy. Wręcz przeciwnie – ani nasza kancelaria, ani sądy nie próżnowały w sprawach „frankowych”, co zaowocowało kolejnym obfitym koszykiem unieważnionych umów kredytów:

 1. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 1 lipca 2022 r., sygn. XVIII C 1720/20 (w składzie: SSO Ewa Pijańska) uwzględniający w całości powództwo kredytobiorców o zapłatę przeciwko mBank S.A. – przesłankowa nieważność umowy kredytu kredytu „mPlan” dawnego BRE Bank S.A.;
 2. Wyrok Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu z dnia 1 lipca 2022 r., sygn. I C 1385/19 (SSR Małgorzata Rozmiarek-Brzezińska) uwzględniający powództwo kredytobiorczyni o zapłatę przeciwko mBank S.A. – przesłankowa nieważność umowy kredytu;
 3. Wyrok Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 1 lipca 2022 r., sygn. I C 744/20 (SSR Bartosz Gauden) uwzględniający powództwo kredytobiorczyni o zapłatę przeciwko Bankowi BPH S.A. – przesłankowa nieważność umowy kredytu;
 4. Wyrok Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 7 lipca 2022 r., sygn. I C 5/22 (SSR Olimpia Barańska-Małuszek) uwzględniający w całości powództwo kredytobiorców o zapłatę przeciwko mBank S.A. – przesłankowa nieważność umowy kredytu;
 5. Wyrok Sądu Rejonowego w Gnieźnie z dnia 8 lipca 2022 r., sygn. I C 1254/20 (SSR Michał Sokołowski) uwzględniający powództwo kredytobiorców o zapłatę przeciwko mBank S.A. – przesłankowa nieważność umowy kredytu;
 6. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 11 lipca 2022 r., sygn. I ACa 777/21 (SSA Bogdan Wysocki) oddalający – za wyjątkiem uwzględnienia prawa zatrzymania i częściowo korygujący odsetki – apelację Santander Bank Polska S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 22 kwietnia 2021 r., sygn. akt XVIII C 2348/19 (SSO Iwona Godlewska) oraz podtrzymujący ustalenie nieważności umowy kredytu EKSTRALOKUM dawnego Kredyt Banku;
 7. Wyrok częściowy Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 11 lipca 2022 r., sygn. I C 1812/21 (SSO Jan Brzęczkowski) ustalający, że umowa WŁASNY KĄT hipoteczny PKO BP S.A. wraz z zawartym do niej aneksem są nieważne;
 8. [Kredyt w Euro] Wyrok Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu z dnia 11 lipca 2022 r., sygn. I C 411/20 (ASR Marta Mikołajczak) uwzględniający powództwo kredytobiorcy przeciwko Deutsche Bank Polska S.A.;
 9. Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 12 lipca 2022 r., sygn. II Ca 315/22 (w składzie: SSO Barbara Jankowska-Kocon) oddalający apelację BNP Paribas Bank Polska S.A. od niekorzystnego dla niego wyroku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 31 grudnia 2021 r. (sygn. akt: XIV C 721/18; w składzie: SSR Marta Owsianny) w spawie o zapłatę z przesłankowym stwierdzeniem nieważności umowy kredytu dawnego BGŻ;
 10. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 14 lipca 2022 r., sygn. I C 78/20 (SSO Anna Winnicka-Kaliszewska) uwzględniający w całości powództwo kredytobiorcy o zapłatę przeciwko Bankowi BPH S.A. w oparciu o przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy kredytu dawnego GE Money Bank;
 11. Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 15 lipca 2022 r., sygn. II Ca 1961/21 (SSO Beata Woźniak) oddalający apelację mBank S.A. od niekorzystnego dla banku wyroku Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2021 r., sygn. I C 729/20 (SSR Andrzej Markowicz) w sprawie o zapłatę z przesłankowym stwierdzeniem nieważności umowy kredytu mPlan;
 12. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 18 lipca 2022 r., sygn. XII C 2098/20 (SSO Krzysztof Baranowski) nieuwzlędniający żądania zwrotu rat z uwagi na dokonane przez bank potrącenie, a jednocześnie ustalający, że umowa Ekstralokum dawnego Kredyt Banku jest nieważna, a ponadto obciążający całością kosztów procesu Santander Bank Polska;
 13. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 lipca 2022 r., sygn. IV C 955/20 (SSO Karol Smaga) uwzględniający powództwo kredytobiorcy przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. na podstawie przesłankowego stwierdzenia nieważności umowy kredytu;
 14. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z dnia 19 lipca 2022 r., sygn. I C 1648/18 (SSR Łukasz Baranowski) uwzględniający w całości powództwo kredytobiorców o zapłatę przeciwko Bankowi Millenium S.A. na podstawie przesłankowego uznania umowy kredytu za nieważną;
 15. Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 22 lipca 2022 r., sygn. II Ca 2093/21 (SSO Rafał Kubiak) oddalający apelację Santander Consumer Bank S.A. od niekorzystnego dla niego wyroku Sądu Rejonowego w Szamotułach z dnia 10 września 2021 r. (sygn. akt: I C 798/20; w składzie: as. sąd. Katarzyna Żetecka-Wieczorek) w sprawie o zapłatę ze przesłankowym stwierdzeniem nieważności umowy kredytu hipotecznego dawnego PTF Bank;
 16. Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 25 lipca 2022 r., sygn. XV Ca 435/22 (SSO Michał Wysocki) oddalający co do zasady apelację mBank S.A. (uwzględnienie nastąpiło częściowo wobec roszczenia odsetkowego) od niekorzystnego dla banku wyroku Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2021 r. (sygn. akt: IX C 827/20; w składzie: SSR Piotr Kurek – przesłankowa nieważność umowy kredytu;
 17. [Dotyczy unieważnienia aneksu zmieniającego kredyt złotowy na denominowany kursem CHF] Wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 28 lipca 2022 r., sygn. I C 872/19 (SSO Elżbieta Naftyńska) uwzględniający w całości powództwo kredytobiorców o zapłatę przeciwko PKO BP S.A. w oparciu o przesłankowe stwierdzenie nieważności aneksu wprowadzającego do umowy mechanizm denominacji kursem CHF;
 18. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 28 lipca 2022 r., sygn. XII C 755/20 (SSO Małgorzata Małecka) uwzględniający w całości powództwo kredytobiorcy o zapłatę przeciwko Santander Bank Polska S.A. – przesłankowa nieważność umowy kredytu dawnego Kredyt Banku;
 19. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 1 sierpnia 2022 r., sygn. akt XVIII C 492/22 (SSO Anna Hyży-Sowińska) ustalający, że umowa kredytu Banku BPH (obecnie Bank Polska Kasa Opieki, tj. Bank Pekao) jest nieważna oraz zasądzający dochodzoną kwotę;
 20. Wyrok Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 1 sierpnia 2022 r., sygn. IX C 416/21 (SSR Anna Tarasewicz) uwzględniający w całości powództwo kredytobiorcy i zasądzający od Santander Bank Polska dochodzoną kwotę w oparciu o przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy kredytu dawnego Kredyt Banku;
 21. Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2022 r., sygn. XVII Ca 573/20 (SSO Renata Drozd-Sweklej) oddalający apelację mBank od korzystnego dla konsumentki wyroku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 13 grudnia 2019 r., sygn. akt I C 426/18 – odfrankowienie umowy kredytu;
 22. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 4 sierpnia 2022 r., sygn. I C 2090/19 (SSO Michał Inglot) uwzględniający w całości powództwo o zapłatę kredytobiorcy przeciwko Bankowi Millennium w oparciu o przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy kredytu dawnego Eurobanku;
 23. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 12 sierpnia 2022 r., sygn. XVIII C 586/20 (SSO Joanna Ciesielska-Borowiec) uwzględniający w całości powództwo o zapłatę kredytobiorców przeciwko Bankowi BPH w oparciu o przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy kredytu dawnego GE Money Bank;
 24. Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2022 r., sygn. I C 1328/18 (SSO Aneta Fiałkowska-Sobczyk) uwzględniający w całości powództwo o zapłatę kredytobiorcy przeciwko Bankowi Millenium w oparciu o przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy kredytu dawnego Eurobanku;
 25. Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2022 r., sygn. V Ca 1920/21 (SSO Zbigniew Podedworny) oddalający apelację mBank S.A. od wyroku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 18 maja 2021 r., sygn. I C 339/20 (SSR Paweł Błasiak) – przesłankowa nieważność umowy kredytu;
 26. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 22 sierpnia 2022 r., sygn. XVIII C 908/20 (SSO Michał Grześkowiak) uwzględniający w całości powództwo kredytobiorcy i zasądzający od mBank S.A. dochodzoną przez niego kwotę pieniężną w oparciu o przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy kredytu;
 27. Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2022 r., sygn. XXVII Ca 2190/17 (SSO Ewa Cylc) zmieniający na korzyść kredytobiorców niekorzystny dla nich wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 7 lipca 2017 r., sygn. akt I C 1659/16 (SSR Anna Kucharska) w sprawie przeciwko mBank S.A. poprzez uwzględnienie w II instancji powództwa o zapłatę na podstawie uznania umowy kredytu za nieważną;
 28. Wyrok Sądu Rejonowego w Stargardzie z dnia 26 sierpnia 2022 r., sygn. I C 888/20 (SSR Blanka Kasprowicz) uwzględniający w całości powództwo o zapłatę kredytobiorców przeciwko PKO BP (Umowa kredytu Własny Kąt hipoteczny);
 29. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2022 r., sygn. II C 204/20 (SSO Magdalena Antosiewicz) uwzględniający powództwo o zapłatę kredytobiorcy przeciwko Getin Noble Bank – przesłankowa nieważność umowy kredytu dawnego Noble Banku – Oddziału Specjalistycznego Metrobank;
 30. Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2022 r., sygn. XV Ca 235/22 (SSO Michał Wysocki) oddalający apelację Santander Bank Polska (za wyjątkiem zarzutu zatrzymania oraz części odsetek) od niekorzystnego dla banku wyroku Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2021 r., sygn. IX C 890/20 (SSR Piotr Kurek) uwzględniającego powództwo z przesłankowym stwierdzeniem nieważności umowy kredytu.

Sprawy prowadzi/prowadził zespół prawników kancelarii Konieczny, Polak Radcowie Prawni sp. p.

Udostępnij na: