16
lip

Udostępnij na:Wygrana w sprawie przeciwko miastu Wągrowiec o zwrot opłat za przedszkola

Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił dziś apelację Gminy Miejskiej Wągrowiec w sprawie o zwrot nienależnie uiszczonych opłat za przedszkola. Oznacza to, że miasto przegrało proces i będzie musiało zwrócić jednej z mam niemal 8,5 tys. złotych. To ostatni z 23 procesów, jakie nasza Kancelaria wytoczyła w imieniu rodziców przeciwko miastu Wągrowiec w tzw. I etapie. Wszystkie zakończyły się wyrokami korzystnymi dla naszych klientów. Zakończona dziś sprawa była jedyną, w której został przeprowadzony dowód z opinii biegłego na okoliczność wartości usług opiekuńczych wyświadczonych przez pozwaną gminę w przedszkolu. Pozwane miasto próbowało wykazać, że wartość tych usług odpowiada wartości opłat uiszczonych przez powódkę. Pozwanemu nie udało się jednak udowodnić swoich twierdzeń, gdyż powołana biegła nie była w stanie ustalić wartości usług przedszkolnych bez dodatkowych informacji ze strony miasta. Miasto udzieliło dodatkowych informacji i dopiero wówczas biegła wydała opinię. Sąd uznał, że korzystanie przez biegłą z informacji, których nie ma w aktach sprawy jest niedopuszczalne i skoro nie mogła ona wyłącznie na podstawie akt określić wartości usług, to pozwana nie udowodniła swoich racji. W związku z tym apelacja miasta Wągrowiec została oddalona i uprawomocnił się wyrok Sądu Rejonowego w Wągrowcu zasądzający zwrot nienależnie pobranych opłat. Kancelaria Konieczny, Grzybowski, Polak sp. k. we współpracy z Kancelarią Adwokacką Tomasza Przybeckiego prowadzi także sprawy ponad 70 rodziców z Wągrowca. Są to procesy wytoczone w tzw. II etapie, tj. po uzyskaniu pierwszych zwrotów opłat w etapie I. Sprawy te rozpatrywane są na razie w I instancji przed Sądem Rejonowym w Wągrowcu. Dzisiejszy wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu pozwala z optymizmem patrzeć na rozstrzygnięcie we wspomnianych sprawach ponad 70 rodziców.

Udostępnij na: