31
sty

Udostępnij na:Wrocławski sąd nakazuje wykreślenie hipoteki „frankowej” Getin Noble Banku!

Walka na salach sądowych z umowami kredytów indeksowanych lub denominowanych kursem franka szwajcarskiego (CHF) to już nie tylko kwestia rozliczeń (np. zwrotu rat/nadpłat) czy uznania umowy kredytu za nieważną względnie za pozbawioną elementu walutowego, ale też czyszczenia pozostałości po takich kredytach w postaci hipotek obciążających nieruchomości konsumentów.

W ubiegłym roku rozpoczęliśmy kilka tego typu spraw, z których jedna właśnie doczekała się pozytywnego dla kredytobiorców rozstrzygnięcia w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków (w składzie SSR Piotr Walasek), który w dniu 28 stycznia br. po zaledwie jednej krótkiej rozprawie wydał wyrok (sygn. VI C 840/21) uzgadniający treść księgi wieczystej poprzez wykreślenie hipoteki ustanowionej na zabezpieczenie kredytu udzielonego na podstawie nieważnej umowy dawnego Noble Banku – Oddział Metrobank (obecnie Getin Noble Banku). Dodatkowo bank musi ponieść prawie 13 tys. zł kosztów procesu tylko dlatego, że odmówił wcześniej wydania tzw. listu mazalnego (zgody na wykreślenie hipoteki).

We wcześniejszym postępowaniu o zapłatę – przed sądami warszawskimi – kredytobiorcy uzyskali wyrok przesłankowo uznający umowę kredytu za nieważną. Zresztą bank w drugiej instancji bronił się potrąceniem wierzytelności o zwrot kapitału, de facto uznając nieważność swojej umowy. Mimo tego później próbował się wycofać ze swoich słów (które przydały mu się do potrącenia,, ale z jednoczesnym strzałem w kolano, gdy chodzi o uznanie nieważności własnej umowy kredytu) i odmówił wystawienia zgody na wykreślenie hipoteki.

Wobec takiej wewnętrznie sprzecznej postawy banku kredytobiorcom reprezentowanym przez r. pr. Tomasza Koniecznego z kancelarii Konieczny, Polak Radcowie Prawni sp.p. nie pozostało więc nic innego, jak tylko wystąpić z powództwem o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym na podstawie art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Wrocławki sąd po jednej rozprawie i trwającym nieco ponad pół roku postępowaniu nie miał wątpliwości, że jest związany wcześniejszym uzasadnieniem wyroku (w sprawie o zapłatę) oraz że umowa kredytu jest nieważna. W efekcie uznał, że hipoteka banku ustanowiona do kwoty 566 tys. zł na zabezpieczenie kredytu indeksowanego kursem CHF musi podlegać usunięciu.

Wyrok jest jeszcze nieprawomocny. Bankowi służy apelacja do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Udostępnij na: