14
cze

Udostępnij na:Wiosna stała pod znakiem kolejnych sukcesów kredytobiorców!

Majowe zbiory: 26 wyroków w sprawach przez nas prowadzonych, w tym wyrok Sądu Najwyższego oraz 5 prawomocnych rozstrzygnięć sądów drugoinstancyjnych. To prawdziwy miód na serce naszych Klientów, choć nie wszystkich – z rzadka bowiem znajdzie się łyżeczka dziegciu. Na szczęście jednak pojedyncze niekorzystne i naruszające prawo wyroki udaje nam się zmieniać w postępowaniu apelacyjnym na korzyść konsumentów, co obrazuje choćby sprawa zakończona sukcesem przed SA w W-wie, sygn. I ACa 834/21.

 1. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2022 r., sygn. akt II CSKP 403/22 (w składzie SSN K. Weitz przew., K. Strzelczyk spr. i A. Piotrowska), oddalający skargę kasacyjną mBanku od korzystnego (oddalającego apelację mBanku) wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 16 grudnia 2019 r., sygn. I ACa 952/19 (w składzie SSA Anna Beniak spr., M. Stanek, J. Walentkiewicz-Witkowska);
 2. prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 maja 2022 r., sygn. V Ca 883/20 (w składzie SSO Agnieszka Łukaszuk) oddalający apelację mBanku od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 18.02.2020 r., sygn. VI C 909/18 (SSR J. Jezierska), podtrzymujący przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy kredytu indeksowanego kursem CHF z 2009 r. oraz zmieniający wyrok poprzez zastrzeżenie dla banku prawa zatrzymania oraz oddalający żądanie zasądzenia odsetek za opóźnienie;
 3. prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 maja 2022 r., sygn. I ACa 834/21 (w składzie SSA B. Byszewska) w sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polska zmieniający na korzyść kredytobiorców oddalający wyrok Sądu Okręgowego w W-wie (w składzie SSO A. Kuryłek) o sygn. I C 1609/20 i zasądzający na rzecz kredytobiorców zwrot rat w CHF w oparciu o przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy kredytu dawnego Fortis Bank Polska;
 4. prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 maja 2022 r., sygn. V Ca 1313/20 (w składzie SSO A. Łączyńska-Mendakiewicz) oddalający apelację mBanku od odfrankowionego wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 7.2.2020 r., sygn. I C 3157/18 (ASR M. Maj)
 5. prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 12 maja 2022 r., sygn. III Ca 331/21 (w składzie SSO Krzysztof Głąb) oddalający apelację ING Banku Śląskiego od wyroku wstępnego Sądu Rejonowego Katowice-Zachód z 4.12.2020 r., sygn. I C 980/17 (SSR Ewa Skupień), uznającego zasadność roszczenia kredytobiorców co do zasady w oparciu o ustalenie nieważności aneksu dokonującego zmiany kredytu złotowego na kredyt indeks. CHF;
 6. prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 maja 2022 r., sygn. V Ca 528/20 (w składzie SSO Beata Gutkowska) co do zasady oddalający apelację Getin Noble Bank od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli z dnia 9.1.2020 r., sygn. I C 3628/17 (ASR Ewelina Marczuk), w którym doszło do zasądzenia zwrotu nienależnych rat w oparciu o przesłankowe uznanie umowy kredytu indeks. CHF za nieważną;
 7. wyrok Sądu Rejonowego w Głogowie z dnia 4 maja 2022 r., sygn. akt I C 1525/20 (w składzie SSR M. Pluskota) w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. (kredyt dawnego GE Money Bank S.A.) uwzględniający powództwo kredytobiorców, ustalający nieważność umowy kredytu i zasądzający zwrot dochodzonych rat wraz z odsetkami;
 8. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 5 maja 2022 r., sygn. akt XVIII C 2043/20 (w składzie SSO M. Inerowicz) w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG S.A. (kredyt dawnego Raiffeisen Bank Polska S.A.) uwzględniający powództwo kredytobiorców i zasądzający zwrot nienależnego świadczenia wraz z odsetkami, stwierdzając ponadto w uzasadnieniu nieważność umowy kredytu;
 9. wyrok Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce z dnia 9 maja 2022 r., sygn. akt I C 1897/21 (w składzie ASR Marcin Kucharski) w sprawie przeciwko PKO BP uwzględniający powództwo o zapłatę kredytobiorcy w oparciu o przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy kredytu denominowanego kursem CHF dawnego Nordea Banku;
 10. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 11 maja 2022 r., sygn. akt XII C 2159/21 (w składzie SSO Anna Łosik) w sprawie przeciwko Bankowi BPH uwzględniający powództwo o zapłatę kredytobiorców w oparciu o przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy kredytu indeks. CHF dawnego GE Money Bank;
 11. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu – Wydziału w Lesznie z dnia 11 maja 2022 r., sygn. akt XIII C 485/20 (w składzie SSO M. Ławecka-Skóra) w sprawie przeciwko Santander Bank Polska uwzględniający powództwo o zapłatę kredytobiorców w oparciu o przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy kredytu indeks. CHF dawnego Kredyt Banku;
 12. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 12 maja 2022 r., sygn. akt XVIII C 1872/21 (w składzie SSR del. B. Chylak) w sprawie przeciwko mBank S.A. (kredyt „Multiplan”) uwzględniający powództwo kredytobiorcy i zasądzający zwrot dochodzonych rat w CHF z odsetkami. Z uwagi na brak przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego przyjmujemy, że sąd w uzasadnieniu wskaże na nieważność umowy kredytu;
 13. wyrok Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto z dnia 13 maja 2022 r., sygn. akt I C 670/21 (w składzie SSR Wioletta Janicka) w sprawie przeciwko Bankowi Millennium uwzględniający powództwo o zapłatę kredytobiorców w oparciu o przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy kredytu indeks. CHF;
 14. wyrok Sądu Rejonowego w Gnieźnie z dnia 13 maja 2022 r., sygn. akt I C 102/21 (w składzie SSR M. Sokołowski) w sprawie przeciwko Bankowi Millenium S.A. uwzględniający powództwo kredytobiorców i zasądzający zwrot dochodzonych rat w PLN z odsetkami. Z uwagi na brak przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego przyjmujemy, że sąd w uzasadnieniu wskaże na nieważność umowy kredytu;
 15. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu – Wydziału w Pile z dnia 18 maja 2022 r., sygn. akt XIV C 294/21 (w składzie SSO Marcin Garcia Fernandez) w sprawie przeciwko Santander Bank Polska uwzględniający powództwo o zapłatę kredytobiorców w oparciu o przesłankowe stwierdzenie nieważności dwóch umów kredytu indeks. CHF dawnego Kredyt Banku;
 16. wyrok Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu I Wydział Cywilny z dnia 18 maja 2022 r., sygn. akt I C 11/20 (w składzie SSR Marek Jaskulski) w sprawie przeciwko mBank S. A. zasądzający jedynie ok. 5% roszczenia, oddalający w pozostałym zakresie (wyrok enigmatyczny – czekamy na pisemne uzasadnienie);
 17. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu I Wydział Cywilny z dnia 19 maja 2022 r., sygn. akt I C 1101/19 (w składzie SSO Michał Inglot) w sprawie przeciwko mBank S. A. uwzględniający powództwo o zapłatę kredytobiorców w oparciu o przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy kredytu indeks. CHF dawnego BRE Banku;
 18. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu I Wydział Cywilny z dnia 20 maja 2022 r., sygn. akt I C 635/20 (w składzie SSO Katarzyna Jelewska-Sterczała) w sprawie przeciwko mBank S. A. uwzględniający powództwo o zapłatę kredytobiorców w oparciu o przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy kredytu indeks. CHF dawnego BRE Banku;
 19. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu dnia 24 maja 2022 r., sygn. akt XVIII C 532/20 (w składzie SSO Ewa Pijańska) w sprawie przeciwko PKO Bank Polski S.A. uwzględniający powództwo kredytobiorców i zasądzający zwrot dochodzonych rat z odsetkami. Z uwagi na brak przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego przyjmujemy, że sąd w uzasadnieniu wskaże na nieważność umowy kredytu;
 20. wyrok Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu I Wydział Cywilny z dnia 24 maja 2022 r., sygn. akt I C 1416/20 (w składzie SSR Bartosz Woźniak) w sprawie przeciwko PKO Bank Polski S. A. uwzględniający powództwo o zapłatę kredytobiorcy w oparciu o przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy kredytu denominowanego kursem CHF dawnego Nordea Banku;
 21. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 25 maja 2022 r., sygn. akt XII C 698/21 (w składzie SSO Zofia Lehmann) w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG S.A. (kredyt dawnego EFG Eurobank Ergasias S.A.) uwzględniający powództwo kredytobiorców w zakresie zwrotu nadpłaconych rat i zasądzający zwrot rat w PLN i CHF z odsetkami;
 22. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu XVIII Wydział Cywilny z dnia 27 maja 2022 r., sygn. akt XVIII C 797/21 (w składzie SSO Magdalena Ławrynowicz) w sprawie przeciwko mBank S. A. uwzględniający powództwo o zapłatę kredytobiorcy w oparciu o przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy kredytu indeks. CHF dawnego BRE Banku;
 23. wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu I Wydział Cywilny z dnia 25 maja 2022 r., sygn. akt I C 492/21 (w składzie SSO Arleta Konieczna; zbieżność nazwisk z pełnomocnikiem powodów przypadkowa) w sprawie przeciwko Bank Millenium S. A. oddalający powództwo o zapłatę i ustalenie nieważności umowy kredytu indeks. CHF (czekamy na pisemne uzasadnienie i zaskarżymy ten wyrok do Sądu Apelacyjnego w Łodzi);
 24. wyrok Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu IX Wydział Cywilny z dnia 25 maja 2022 r., sygn. akt IX C 2696/20 (w składzie SSR Łukasz Pakulski) w sprawie przeciwko mBank S. A. uwzględniający powództwo o zapłatę kredytobiorców w oparciu o przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy kredytu indeks. CHF dawnego BRE Banku;
 25. wyrok Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu I Wydział Cywilny z dnia 30 maja 2022 r., sygn. akt I C 1653/21 (w składzie ASR Marcin Kucharski) przeciwko Bank Millenium S. A. uwzględniający powództwo o zapłatę kredytobiorcy w oparciu o przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy kredytu indeks. CHF;
 26. wyrok Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu I Wydział Cywilny z dnia 27 maja 2022 r., sygn. akt I C 689/20 (w składzie SSR Magdalena Kociorska) przeciwko mBank S. A. uwzględniający powództwo o zapłatę kredytobiorcy w oparciu o przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy kredytu indeks. CHF dawnego BRE Banku.

Udostępnij na: