21
sty

Udostępnij na:Spory z dostawcą energii – komentarz mec. Tomasza Koniecznego dla „Rzeczypospolitej”

Nieuzasadnione, np. przedwczesne, wstrzymanie dostarczania energii rodzi odpowiedzialność po stronie przedsiębiorstwa. Odbiorca może złożyć wniosek o bonifikatę za czas przerwy w dostawach, która powinna pomniejszać kolejny rachunek.  wyjaśnia mec. Tomasz Konieczny, partner w Kancelarii Konieczny, Grzybowski, Polak w dzisiejszej „Rzeczypospolitej”.

W ostatnim czasie na stronach prawnych „Rzeczpospolitej” poruszono temat nieuzasadnionego odłączenia odbiorcom przez dostawcę dostępu do energii elektrycznej. Zgodnie z przepisami Prawa energetycznego dostawca energii jest uprawniony do wstrzymania dostarczania energii, jeśli odbiorca nie zapłaci należności w ciągu 14 dni od powiadomienia go o opóźnieniu w zapłacie.

Niekiedy jednak przedsiębiorstwa energetyczne nadużywają swoich praw lub działają z naruszeniem przepisów ustawy. W razie stwierdzenia nadużyć, odbiorcy energii mogą dochodzić odszkodowania. – Odbiorca może dochodzić – na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego – naprawienia szkody powstałej na skutek braku prądu. Musi wówczas wykazać jej wysokość. Powołanie się np. na niedogodności związane z brakiem możliwości korzystania ze sprzętu RTV to za mało. Na szkodę składać się może np. koszt najmu agregatu prądotwórczego. – precyzuje mec. Konieczny.

Z całością artykułu w „Rzeczypospolitej” można zapoznać się na stronie: http://www.rp.pl/artykul/1079765.html

Udostępnij na: