01
cze

Udostępnij na:Sąd nakazuje wykreślenie hipoteki frankowej PKO BP!

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. zrobił dziś naszym Klientom, a raczej ich małoletnim potomkom, miły prezent z okazji Dnia Dziecka – nakazał wykreślenie hipoteki zabezpieczającej kredyt hipoteczny MIX denominowany kursem CHF.

W 2017 r. kredytobiorcy reprezentowani przez radcę prawnego Tomasza Koniecznego pozwali PKO BP o zapłatę, tj. zwrot części rat w oparciu z powołaniem zarówno na nieważność umowy kredytu, jak i ewentualnie bezskuteczność mechanizmu denominacji. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. w 2019 r. uwzględnił powództwo, ale przy uznaniu kredytu za złotowy. Apelacje od takiego rozstrzygnięcia wniosły obie strony. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. w lipcu 2020 r. zastosował spotykaną jeszcze wówczas teorię salda i zmienił wyrok w ten sposób, że powództwo o zapłatę oddalił (z uwagi na brak pełnej spłaty kapitału kredytu), ale w uzasadnieniu orzeczenia uznał umowę kredytu za nieważną, co z kolei było już korzystne dla kredytobiorców. Skarga kasacyjna do SN nie przysługiwała żadnej ze stron.

Z uwagi na prawomocne orzeczenie, które w uzasadnieniu przesądzało kwestię nieważności umowy kredytu pełnomocnik kredytobiorców wystąpił do banku o wydanie zgody na wykreślenie hipoteki (tzw. listu mazalnego). Bank odmówił, w związku z czym nie pozostawało nic innego jak wystąpienie z pozwem o nakazanie wykreślenia hipoteki w trybie uzgodnienia treści księgi wieczystej (art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece).

W dzisiejszym wyroku Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. (sygn. X C 802/21; SSR A. Woźniak-Domina), po trwającym niespełna rok postępowaniu, nie miał wątpliwości, że umowa kredytu jest nieważna, zaś hipotekę ustanowioną w celu zabezpieczenia spłaty tego kredytu (bez względu na to, czy kapitał kredytu został rzeczywiście spłacony, czy nie) należy wykreślić z księgi wieczystej. Dodatkowo zasądził od banku na rzecz kredytobiorców zwrot ponad 7 tys. zł kosztów procesu.

Wyrok jest nieprawomocny. Bankowi przysługuje apelacja.

Udostępnij na: