31
gru

Udostępnij na:Rok 2022 żegnamy z przytupem – 60 korzystnych dla kredytobiorców wyroków w 2 miesiące!

Z przyjemnością informujemy, że tylko w ostatnich dwóch miesiącach 2022 roku uzyskaliśmy dla naszych Klientów aż 60 korzystnych wyroków (w listopadzie 33 i w grudniu 27), co oznacza, że statystycznie niemal codziennie nasi klienci wygrywali w sporach z bankami.

Jesteśmy dumni z takiego wyniku i czekamy z niecierpliwością na nadchodzący rok 2023, aby móc dalej nieść kredytobiorcom pomoc prawną i pomóc im uwolnić się od nieuczciwych umów kredytowych.

Poniżej lista wszystkich naszych listopadowych i grudniowych wyroków:

 1. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie z 2 listopada 2022 r., VI C 2398/17 (SSR Szymon Łukasiewicz) zasądzający od mBank S.A. na rzecz kredytobiorców całość dochodzonej kwoty w oparciu o stwierdzenie nieważności umowy „mPlan” (dawny BRE Bank S.A.);
 2. Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z 3 listopada 2022 r., II C 1486/21 (SSO Kamila Paluszkiewicz-Brolska) zasądzający od mBank S.A. na rzecz kredytobiorcy całość dochodzonej kwoty w oparciu o stwierdzenie nieważności umowy „Multiplan” (dawny BRE Bank S.A.);
 3. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie z 4 listopada 2022 r., I C 3052/19 (SSO Beata Iłowska – Napiorkowska) zasądzający od mBank S.A. na rzecz kredytobiorcy całość dochodzonej kwoty w oparciu o stwierdzenie nieważności umowy „mPlan” (dawny BRE Bank S.A.);
 4. Wyrok Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu z 4 listopada 2022 r., I C 314/21 (SSR Wioletta Janicka) zasądzający od Raiffeisen Bank International AG na rzecz kredytobiorców całość dochodzonej kwoty w oparciu o stwierdzenie nieważności umowy kredytu indeksowanego (dawny EFG Eurobank Ergasias S.A);
 5. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 7 listopada 2022 r., XVIII C 1356/21 (SSO Anna Mikołajczyk) oddalający powództwo Getin Noble Bank S.A. o zapłatę w oparciu o stwierdzenie nieważności umowy kredytu indeksowanego;
 6. Wyrok Sądu Okręgowego z 9 listopada 2022 r., XII C 2785/21 (SSO Anna Łukasik) zasądzający od Bank Millennium S.A. na rzecz kredytobiorców całość dochodzonej kwoty w oparciu o stwierdzenie nieważności umowy kredytu indeksowanego;
 7. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 9 listopada 2022 r., I C 418/20 (SSO Sławomira Hańczewska) zasądzający od PKO BP S.A. na rzecz kredytobiorcy całość dochodzonej kwoty w oparciu o stwierdzenie nieważności dwóch umów kredytu Własny Kąt Hipoteczny;
 8. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 9 listopada 2022 r., XXV C 2511/18 (SSO Krystyna Stawecka) zasądzający od Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) na rzecz kredytobiorców całość dochodzonej kwoty w oparciu o stwierdzenie nieważności umowy kredytu denominowanego;
 9. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 10 listopada 2022 r., XII C 2208/20 (SSO Agnieszka Wodzyńska-Radomska) zasądzający od mBank S.A. na rzecz kredytobiorców całość dochodzonej kwoty w oparciu o stwierdzenie nieważności umowy „mPlan” (dawny BRE Bank S.A.);
 10. Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 10 listopada 2022 r., I C 689/20 (SSO Małgorzata Wiśniewska) oddalający apelację mBank S.A. od uwzględniającego powództwo kredytobiorcy o zapłatę wyroku Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 23 maja 2022 r., sygn. akt I C 689/20 w oparciu o stwierdzenie nieważności umowy „Multiplan” (dawny BRE Bank S.A.);
 11. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 10 listopada 2022 r., I C 571/21 (SSO Michał Inglot) zasądzający od BNP Paribas Bank S.A. na rzecz kredytobiorców całość dochodzonej kwoty w oparciu o stwierdzenie nieważności umowy kredytu denominowanego (dawny Fortis Bank Polska S.A.);
 12. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 14 listopada 2022 r. XVIII C 1858/21 (SSO Barbara Chylak) zasądzający od Deutsche Bank Polska S.A. na rzecz kredytobiorcy całość dochodzonej kwoty w oparciu o stwierdzenie nieważności umowy kredytu denominowanego (dawny Deutsche Bank PBC S.A.);
 13. Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 15 listopada 2022 r., V Ca 2876/21 (SSO Zbigniew Podedworny) oddalający apelację mBank S.A. od uwzględniającego powództwo kredytobiorcy o zapłatę wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie z 17 września 2021 r., VI C 1996/19 w oparciu o stwierdzenie nieważności umowy kredytu „MULTIPLAN” (dawny BRE Bank S.A.);
 14. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 16 listopada 2022 r., I ACa 99/22 (SSA Elżbieta Fijałkowska) oddalający apelację PKO Bank Polski S.A. (za wyjątkiem zmiany w zakresie prawa zatrzymania) od uwzględniającego powództwo kredytobiorcy o zapłatę wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z 4 sierpnia 2021 r., I C 385/20 w oparciu o stwierdzenie nieważności umowy kredytu mieszkaniowego „Własny Kąt”;
 15. Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 16 listopada 2022 r., XV Ca 955/22 (SSO Arleta Lewandowska) oddalający apelację mBank S.A. (za wyjątkiem zmiany w zakresie odsetek) od uwzględniającego powództwo kredytobiorcy o zapłatę wyroku Sądu Rejonowego w Szamotułach z 7 lutego 2022 r., I C 64/20 w oparciu o stwierdzenie nieważności umowy kredytu „mPlan” (dawny BRE Bank S.A.);
 16. Wyrok Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z 16 listopada 2022 r., I C 1100/21 (SSR Adrian Bartosiewicz) zasądzający od PKO BP S.A. na rzecz kredytobiorców całość dochodzonej kwoty w oparciu o stwierdzenie nieważności umowy kredytu NORDEA-HABITAT (dawny Nordea Bank Polska S.A.);
 17. Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 16 listopada 2022 r., I C 814/21 (SSR Igor Zduński) zasądzający od Santander Bank Polska S.A. na rzecz kredytobiorców całość dochodzonej kwoty w oparciu o stwierdzenie nieważności umowy „EKSTRALOKUM” (dawny Kredyt Bank S.A.);
 18. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 17 listopada 2022 r., XVIII C 1389/21 (SSR Barbara Chylak) zasądzający od PKO Bank Polski S.A. na rzecz kredytobiorcy części dochodzonej kwoty w oparciu o stwierdzenie nieważności umowy „NORDEA-HABITAT” (dawny Nordea Bank Polska S.A.);
 19. Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 18 listopada 2022 r., V Ca 813/21 (SSO Beata Gutkowska) uwzględniający apelację powoda i oddalający apelację Getin Noble Bank S. A. od uwzględniającego w części powództwo kredytobiorcy o zapłatę wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie z 1 lutego 2021 r., I C 3070/17 w oparciu o stwierdzenie nieważności umowy kredytu indeksowanego;
 20. Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 18 listopada 2022 r., V Ca 2104/21 (SSO Beata Gutkowska) oddalający apelację mBank S.A. od uwzględniającego powództwo kredytobiorców o zapłatę wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie z 22 czerwca 2021 r., I C 3161/18 w oparciu o stwierdzenie nieważności umowy kredytu „mPlan” (dawny BRE Bank S.A.);
 21. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 21 listopada 2022 r., XII C 106/21 (SSO Małgorzata Małecka) zasądzający od BNP Paribas Bank Polska S.A.. na rzecz kredytobiorców całość dochodzonej kwoty w oparciu o stwierdzenie nieważności umowy kredytu denominowanego (dawny Fortis Bank polska S.A.);
 22. Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 22 listopada 2022 r., II Ca 775/22 (SSO Mariola Wojtkiewicz) oddalający apelację PKO Bank Polski S.A. od uwzględniającego powództwo kredytobiorców o zapłatę wyroku Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z 21 kwietnia 2022 r., I C 521/20 w oparciu o stwierdzenie nieważności umowy kredytu „Własny Kąt”;
 23. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 24 listopada 2022 r., XII C 2366/21 (SSR Krzysztof Baranowski) zasądzający od mBank S.A. na rzecz kredytobiorców całość dochodzonej kwoty w oparciu o stwierdzenie nieważności umowy „mPlan” (dawny BRE Bank S.A.);
 24. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 24 listopada 2022 r., I ACa 1160/21 (SSA Dariusz Małkiński) oddalający apelację Santander Bank polska S.A. od uwzględniającego powództwo kredytobiorców o zapłatę wyroku Sądu Okręgowego w Suwałkach z 23 września 2021 r., I C 877/20 w oparciu o stwierdzenie nieważności umowy kredytu „EKSTRALOKUM” (dawny Kredyt Bank S.A.);
 25. Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z 24 listopada 2022 r., II Ca 560/22 (SSO Sylwia Kornatowicz) oddalający apelację Banku BPH S.A. (za wyjątkiem zmiany w zakresie odsetek) od uwzględniającego powództwo kredytobiorców o zapłatę wyroku Sądu Rejonowego w Głodowie z 4 maja 2021 r., I C 1525/20 w oparciu o stwierdzenie nieważności umowy kredytu indeksowanego (dawny Ge Money Bank S.A.);
 26. Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 25 listopada 2022 r., XV Ca 1418/22 (SSO Michał Wysocki) oddalający apelację Bank Millennium S. A. (za wyjątkiem zmiany w zakresie odsetek) od uwzględniającego powództwo kredytobiorców o zapłatę wyroku Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu z 13 maja 2022 r., I C 670/21 w oparciu o stwierdzenie nieważności umowy kredytu indeksowanego;
 27. Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25 listopada 2022 r., XXVII Ca 1573/21 (SSO Grzegorz Chmiel) oddalający apelację Raiffeisen Bank International AG (za wyjątkiem zmiany w zakresie prawa zatrzymania) od uwzględniającego powództwo kredytobiorców o zapłatę wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie z 23 marca 2021 r., I C 2909/19 w oparciu o stwierdzenie nieważności umowy kredytu indeksowanego (dawny EFG Eurobank Ergasias S.A.);
 28. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 25 listopada 2022 r., XIII C 432/20 (SSO Dariusz Niemczal) zasądzający od Raiffeisen Bank International AG na rzecz kredytobiorcy całość dochodzonej kwoty w oparciu o stwierdzenie nieważności dwóch umów kredytu indeksowanego (dawny EFG Eurobank Ergasias S.A.);
 29. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 25 listopada 2022 r., XVIII C 465/20 (SSO Katarzyna Szmytke) zasądzający od Santander Bank Polska S.A. na rzecz kredytobiorców całość dochodzonej kwoty w oparciu o stwierdzenie nieważności umowy kredytu denominowanego (dawny Bank Zachodni WBK S. A.);
 30. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 30 listopada 2022 r., IA Ca 87/20 (SSA Krzysztof Józefowicz) oddalający apelację Getin Noble Bank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z 18 września 2020 r., I C 495/17 oddalajacego powództwo banku o zapłatę w oparciu o stwierdzenie nieważności umowy kredytu indeksowanego;
 31. Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 30 listopada 2022 r., XXVII Ca 143/21 (SSO Ada Sędrowska) oddalający apelację mBank S.A. od uwzględniającego powództwo kredytobiorców o zapłatę wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie z 16 października 2020 r., VI C 1357/19 w oparciu o stwierdzenie nieważności umowy kredytu „mPlan” (dawny BRE Bank S.A.);
 32. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 30 listopada 2022 r., I ACa 897/21 (SSA Karol Ratajczak, SSA Małgorzata Gulczyńska, SSA Mikołaj Gulczyński) oddalający apelację PKO BP S.A. (za wyjątkiem zmiany w zakresie prawa zatrzymania) od uwzględniającego powództwo kredytobiorców o zapłatę wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z 2 lipca 2021 r., I C 1238/20 w oparciu o stwierdzenie nieważności umowy kredytu denominowanego;
 33. Wyrok Sądu Rejonowego w Wągrowcu z 28 listopada 2022 r., I C 278/21 (SSR Tomisław Zaremba) zasądzający od mBank S.A. na rzecz kredytobiorców całość dochodzonej kwoty w oparciu o stwierdzenie nieważności umowy „MultiPlan” (dawny BRE Bank S.A.)
 34. Wyrok SO w Warszawie z dnia 1 grudnia 2022 r., sygn. XXVII Ca 1341/21 (SSO Ewa Kiper) – prawomocne oddalenie apelacji mBanku od wyroku zasądzającego na rzecz Klientki zwrot świadczenia nienależnego z tytułu umowy kredytu z 2008 r.;
 35. Wyrok SR w Gdyni z dnia 1 grudnia 2022 r., sygn. I C 361/21 (asesor Mateusz Berent) – zasądzenie od Banku Millennium na rzecz Klientki dochodzonej kwoty w PLN i CHF;
 36. Wyrok SR Poznań-Grunwald i Jeżyce z dnia 1 grudnia 2022 r., sygn. I C 2221/21 (asesor Marcin Kucharski) – uwzględnienie w całości roszczenia Klientów o zapłatę przeciwko ING Bankowi Śląskiemu;
 37. Wyrok SO w Poznaniu z dnia 1 grudnia 2022 r., sygn. XVIII C 1514/21 (SSO Magda Inerowicz) – uwzględnienie w całości powództwa Klienta o zapłatę przeciwko Pekao z uwagi na nieważność umowy kredytu dawnego Banku BPH z siedzibą w Krakowie z 2006 r.;
 38. Wyrok SO w Poznaniu z dnia 1 grudnia 2022 r., sygn. I C 893/20 (SSO Michał Inglot) – zasądzenie całości dochodzonej kwoty od Raiffeisen w związku z nieważnością umowy kredytu Polbanku z 2007 r.;
 39. Wyrok SR dla Warszawy-Śródmieścia z dnia 2 grudnia 2022 r., sygn. I C 3139/19 (SSR Beata Iłowska-Napiórkowska) – zasądzenie od mBank na rzecz powodów zwrotu spłaconych rat w PLN i CHF i obciążenie banku w całości kosztami procesu;
 40. Wyrok SO w Warszawie z dnia 5 grudnia 2022 r., sygn. XXVIII C 7911/21 (SSO Bartłomiej Biegański) – uwzględnienie roszczeń Klientki przeciwko Raiffeisen z powodu nieważności umowy kredytu Polbanku z 2008 r.;
 41. Wyrok SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda z dnia 8 grudnia 2022 r., sygn. I C 1461/20 (SSR Robert Sobiecki) – zasądzenie od Banku Millennium na rzecz Klientów całej dochodzonej kwoty;
 42. Wyrok SO w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2022 r., sygn. I C 33/21 (SSO Katarzyna Jelewska-Sterczała) – uwzględnienie powództwa Klientów przeciwko Santander Bank Polska na tle umowy kredytu dawnego Kredyt Banku z 2007 r.;
 43. Wyrok SA w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2022 r., sygn. I ACa 19/21 (SSA Andrzej Daczyński) – oddalenie apelacji Santander Bank Polska od wyroku, w którym przyjęto nieważność umowy kredytu dewizowego BZ WBK z 2007 r.;
 44. Wyrok SR Poznań-Grunwald i Jeżyce z dnia 14 grudnia 2022 r., sygn. IX C 1691/21 (SSR Magdalena Kaźmierczak) – uwzględnienie w całości roszczeń Klientki przeciwko PKO BP i obciążenie banku kosztami procesu;
 45. Wyrok SR dla Warszawy-Śródmieścia z dnia 14 grudnia 2022 r., sygn. I C 744/22 (SSR Anna Bednarek) – zasądzenie od mBanku całości kwot dochodzonych na rzecz powódki w związku z nieważnością umowy kredytu z 2006 r.;
 46. Wyrok SO w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2022 r., sygn. I C 786/19 (SSR Joanna Rawska-Szklarz) – umowa kredytu mBanku z 2008 r. nieważna, zasądzenie na rzecz klientów całości dochodzonej kwoty;
 47. Wyrok SR w Żarach z dnia 16 grudnia 2022 r., sygn. I C 277/22 (SSR Piotr Oleszek) – ustalenie nieważności umowy kredytu denominowanego Raiffeisen Bank Polska z 2008 r. i zasądzenie na rzecz Klientów zwrotu świadczenia nienależnego;
 48. Wyrok SO w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2022 r., sygn. XII C 2144/19 (SSO Zofia Lehmann) – zasądzenie na rzecz powodów dochodzonych kwot od Santander Bank Polska;
 49. Wyrok SO w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2022 r., sygn. II Ca 897/22 (SSO Agnieszka Śliwa) – uchylenie wyroku wstępnego, w którym sąd I instancji „odfrankowił” umowę kredytu Banku Millennium z 2008 r.;
 50. Wyrok SO w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2022 r., sygn. XV Ca 821/22 (SSO Anna Paszyńska-Michałowska) – uchylenie do ponownego rozpoznania wyroku sądu I instancji, ale ze wskazaniem na nieważność umowy kredytu Svenska Handelsbanken AB;
 51. Wyrok SO w Poznaniu z dnia 21 grudnia 2022 r., sygn. I C 33/20 (SSO Michał Inglot) – zasądzenie od Deutsche Bank Polska całości dochodzonej kwoty z uwagi na nieważność umowy kredytu z 2008 r.;
 52. Wyrok SO w Zielonej Górze z dnia 21 grudnia 2022 r., sygn. I C 327/18 (SSO Beata Reichert) – uchylenie nakazu zapłaty i oddalenie w całości powództwa Banku Millennium przeciwko naszym Klientom;
 53. Wyrok SR w Zielonej Górze z dnia 22 grudnia 2022 r., sygn. I C 2676/19 (SSR Jarosław Kasperowicz) – uwzględnienie w całości powództwa kredytobiorców przeciwko Santander Bank Polska;
 54. Wyrok SA w Poznaniu z dnia 22 grudnia 2022 r., sygn. I ACa 1078/21 (SSA Tomasz Chojnacki) – prawomocne oddalenie w całości apelacji Santander Bank Polska od wyroku, w którym stwierdzono nieważność umowy dawnego Kredyt Banku z 2007 r. – sąd odwoławczy nie uwzględnił też zarzutów zatrzymania i potrącenia podniesionych przez bank;
 55. Wyrok SO w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2022 r., sygn. I C 535/21 (SSO Katarzyna Sokólska) – zasądzenie od PKO BP na rzecz klientów całości dochodzonej kwoty w oparciu o nieważność umowy kredytu Nordea-Habitat z 2008 r.;
 56. Wyrok SO w Poznaniu z dnia 29 grudnia 2022 r., sygn. XV Ca 1491/22 (SSO Maciej Agaciński) – prawomocne oddalenie apelacji Banku BPH S.A. od wyroku zasądzającego na rzecz klientów zwrot świadczenia nienależnego w związku z nieważnością umowy kredytu GE Money Banku z 2006 r.;
 57. Wyrok SA w Szczecinie z dnia 29 grudnia 2022 r., sygn. I ACa 617/22 (SSA Krzysztof Górski) – prawomocne oddalenie apelacji Deutsche Banku Polska od wyroku, w którym uznano za nieważną umowę kredytu z 2008 r.;
 58. Wyrok SO w Koninie z dnia 29 grudnia 2022 r., sygn. I C 252/19 (SSO Andrzej Nawrocki) – oddalenie w całości powództwa Santander Consumer Bank przeciwko Klientowi dotyczącego umowy kredytu z 2006 r. i obciążenie banku kosztami procesu;
 59. Wyrok SR Poznań-Grunwald i Jeżyce z dnia 29 grudnia 2022 r., sygn. IX C 551/21 (SSR Łukasz Pakulski) – uwzględnienie w całości powództwa Klientki o zapłatę przeciwko Bankowi Millennium S.A. z uwagi na nieważność umowy kredytu z 2006 r.;
 60. Wyrok SO w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2022 r., sygn. XVIII C 394/22 (SSO Magdalena Horbacz) – umowa kredytu Nordea-Habitat z 2007 r. nieważna, zasądzenie na rzecz Klientów całości dochodzonej kwoty.

Udostępnij na: