18
lis

Udostępnij na:Rekordowa liczba wyroków w ciągu miesiąca. Październik miesiącem kredytobiorców!

O ile banki co rusz publikują dane o stratach, o tyle nasze statystyki mają się całkiem dobrze. Tylko w październiku odnotowaliśmy 36 korzystnych wyroków (w tym aż 15 prawomocnych) w sprawach „frankowych” naszych Klientów.
Oto ich lista:

 1. Wyrok Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z 5 października 2022 r., sygn. X C 1/21 (SSR Anita Woźniak-Domina) zasądzający od PKO BP S.A. na rzecz kredytobiorców całość dochodzonej kwoty w oparciu o stwierdzenie nieważności umowy kredytu Własny Kąt hipoteczny;
 2. Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 października 2022 r., sygn. XXVII Ca 1828/19 (SSO Katarzyna Małysa) oddalający apelację mBank S.A. od uwzględniającego powództwo kredytobiorców o zapłatę wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 6 czerwca 2019 r., sygn. VI C 501/17 (SSR Monika Kubiak);
 3. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 6 października 2022 r., sygn. I C 743/22 (SSR Anna Kucharska) uwzględniający powództwo kredytobiorców o zapłatę przeciwko mBank S.A. w oparciu o stwierdzenie nieważności Umowy „Multiplan”;
 4. Wyrok Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 11 października 2022 r., sygn. V C 765/20 (SSR Michał Tarasek) zasądzający od mBank S.A. na rzecz kredytobiorcy całość dochodzonej kwoty w oparciu o stwierdzenie nieważności Umowy „mPlan”;
 5. Wyrok Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 12 października 2022 r., sygn. X C 29/21 (SSR Anita Woźniak-Domina) zasądzający od Raiffeisen Bank International AG S.A. (Oddział w Polsce) na rzecz kredytobiorczyni całość dochodzonej kwoty w oparciu o stwierdzenie nieważności umowy dawnego EFG Eurobank Ergasias S.A;
 6. Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 12 października 2022 r., sygn. II Ca 111/22 (SSO Alina Szymanowska) oddalający apelację mBank S.A. od uwzględniającego powództwo kredytobiorców o zapłatę wyroku Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 23 listopada 2021 r., sygn. I C 921/20 (SSR Piotr Brodniewicz);
 7. Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 13 października 2022 r., sygn. V Ca 324/22 (SSO Kinga Wochna) oddalający apelację Banku Millenium od wyroku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 1 kwietnia 2022 r., sygn. X C 225/21 (SSR Agata Córecka) uwzględniającego w całości powództwo o zapłatę kredytobiorczyni w oparciu o stwierdzenie nieważności umowy kredytu;
 8. Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 października 2022 r., sygn. XXVII Ca 1732/19 (SSO Katarzyna Małysa) oddalający apelację mBank S.A. od uwzględniającego powództwo kredytobiorców o zapłatę wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 5 marca 2019 r., sygn. VI C 1356/17 (SSR Łukasz Mrozek));
 9. Wyrok Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z dnia 13 października 2022 r., sygn. I C 2118/20 (SSR Iwona Petryszyn) uwzględniający powództwo kredytobiorców o zapłatę przeciwko Raiffeisen Bank International AG w oparciu stwierdzenie nieważności umowy o kredyt hipoteczny dawnego EFG Eurobank Ergasias (Polsbank);
 10. Wyrok Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 14 października 2022 r., sygn. V C 1977/21 (SSR Maciej Budzyński) zasądzający od Raiffeisen Bank International AG na rzecz kredytobiorców całość dochodzonej kwoty w oparciu o stwierdzeniu nieważności umowy kredytu;
 11. Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 17 października 2022 r., sygn. II Ca 1078/22 (SSO Tomasz Żak) oddalający apelację Raiffeisen Bank International AG Sod wyroku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z dnia 25 marca 2022 r., sygn. VII C 1265/20 (SSR Gerard Bochyński) uwzględniającego w całości powództwo o zapłatę kredytobiorców w oparciu o stwierdzenie nieważności umowy kredytu hipotecznego dawnego EFG Eurobank Ergasias (Polbank);
 12. Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi z dnia 14 października 2022 r., sygn. II C 1972/19 (SSR Monika Kawecka-Stępień) uwzględniający powództwo kredytobiorców o zapłatę przeciwko mBank S.A. w oparciu o stwierdzenie nieważności Umowy „Multiplan”;
 13. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 17 października 2022 r., sygn. II C 2639/17 (SSR Paweł Birski) uwzględniający w całości powództwo kredytobiorców o zapłatę przeciwko Raiffeisen Bank International AG w oparciu stwierdzenie nieważności umowy o kredyt hipoteczny dawnego EFG Eurobank Ergasias (Polbank);
 14. Wyrok Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19 października 2022 r., sygn. X C 964/19 (SSR Anna Woźniak-Domina) zasądzający od PKO BP S.A. na rzecz kredytobiorcy całość dochodzonej kwoty w oparciu o stwierdzenie nieważności umowy kredytu Własny Kąt hipoteczny;
 15. Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 października 2022 r., sygn. XXVII Ca 1416/19 (SSO Edyta Bronowicka) oddalający apelację mBank S.A. od uwzględniającego powództwo kredytobiorcy o zapłatę wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2019 r., sygn. VI C 2023/18 (SSR Łukasz Mrozek);
 16. Wyrok Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 20 października 2022 r., sygn. I C 518/20 (SSR Armand Meissner) zasądzający od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorcy całość dochodzonej kwoty w oparciu o stwierdzenie nieważności Umowy dawnego GE Money Bank S.A.;
 17. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 20 października 2022 r., sygn. XII C 707/20 (SSO Agnieszka Wodzyńska-Radomska) zasądzający od PKO BP S.A. na rzecz kredytobiorców całość dochodzonej kwoty w oparciu o stwierdzenie nieważności umowy pożyczki hipotecznej;
 18. Wyrok Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 20 października 2022 r., sygn. IX C 1866/21 (SSR Piotr Kurek) zasądzający od mBank S.A. na rzecz kredytobiorczyni całość dochodzonej kwoty w oparciu o stwierdzenie nieważności Umowy „Multiplan”;
 19. Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 października 2022 r., sygn. V Ca 2533/21 (SSR del. Dorota Walczyk) oddalający apelację banku od korzystnego dla kredytobiorców wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 11 czerwca 2021 r., sygn. VI C 1810/19 (SSR Milena Dutkowska);
 20. Wyrok Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp. z dnia 20 października 2022 r., sygn. I C 716/21 (SSR Justyna Duda) uwzględniający powództwo kredytobiorców o zapłatę przeciwko mBank S.A. w oparciu o stwierdzenie nieważności umowy kredytu;
 21. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 października 2022 r., sygn. II C 1128/20 (SSO Marcin Polakowski) zasądzający od Banku Pekao S.A. na rzecz kredytobiorców niemal całość (za wyjątkiem części odsetek) dochodzonej kwoty w oparciu o stwierdzenie nieważności umowy kredytu Banku BPH S.A.;
 22. Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 26 października 2022 r., sygn. XV Ca 1798/21 (SSO Jolanta Borkowicz-Grygier) oddalający (za wyjątkiem części odsetek i prawa zatrzymania) apelację Raiffeisen Bank International AG od wyroku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2021 r., sygn. I C 611/19 (SSR Andrzej Markowicz);
 23. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 24 października 2022 r., sygn. I ACa 8/21 (w składzie SSA J. Nowicki, M. Głowacka, R. Marchwicki) oddalający apelację Raiffeisen Bank International AG (za wyjątkiem zmiany w zakresie odsetek i prawa zatrzymania) wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 21 września 2021 r., sygn. I C 39/20 (SSO K. Gawecka);
 24. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 24 października 2022 r., sygn. XVIII C 243/22 (SSO Anna Mikołajczak) zasądzający od PKO BP S.A. na rzecz kredytobiorczyni całość dochodzonej kwoty w oparciu o stwierdzenie nieważności Umowy Nordea-Habitat;
 25. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 24 października 2022 r., sygn. XVIII C 1101/21 (SSO Anna Mikołajczak) zasądzający od Santander Bank Polska S.A. na rzecz kredytobiorców całość dochodzonej kwoty w oparciu o stwierdzenie nieważności Umowy „Ekstralokum” dawnego Kredyt Banku;
 26. Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 października 2022 r., sygn. XXVII Ca 1030/19 (SSO Iwona Grzegorzewska) oddalający apelację mBanku (za wyjątkiem zmiany w zakresie odsetek) od korzystnego dla kredytobiorców wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie 29 stycznia 2019 r., sygn. akt VI C 1769/17, SSR Ł. Mrozek);
 27. Wyrok Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 26 października 2022 r., sygn. IX C 759/22 (SSR Łukasz Pakulski) zasądzający od Banku Ochrony Środowiska S.A. na rzecz kredytobiorców całość dochodzonej kwoty w oparciu o stwierdzenie nieważności Umowy kredytu hipotecznego denominowanego;
 28. Wyrok Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 26 października 2022 r., sygn. IX C 1061/21 (SSR K. Dyrduł-Meissner) zasądzający od Banku Millenium S.A. na rzecz kredytobiorców całość dochodzonej kwoty w oparciu o stwierdzenie nieważności Umowy kredytu indeksowanego
 29. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 26 października 2022 r., sygn. II C 1225/19 (SSO Mariola Kaźmierak) zasądzający od mBank S.A. na rzecz kredytobiorcy całość dochodzonej kwoty w oparciu o stwierdzenie nieważności Umowy „Multiplan”;
 30. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 26 października 2022 r., sygn. I C 813/20 (SSO Katarzyna Jelewska-Sterczała) zasądzający od PKO BP S.A. na rzecz kredytobiorców całość dochodzonej pozwem kwoty w oparciu o stwierdzenie nieważności umowy kredytu Własny Kąt hipoteczny;
 31. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 26 października 2022 r., sygn. I ACa 434/22 (SSA Halina Zarzeczna) oddalający apelację Raiffeisen Bank International AG od korzystnego dla kredytobiorców wyroku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 11 stycznia 2022 r., sygn. I C 846/20 (SSO Elżbieta Naftyńska);
 32. Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 27 października 2022 r., sygn. XV Ca 1362/22 (SSO Agnieszka Śliwa) oddalający apelację PKO BP S.A. od korzystnego dla kredytobiorcy wyroku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce z dnia 9 maja 2022 r., sygn. I C 1897/21 (ASR Marcin Kucharski) uwzględniającego powództwo o zapłatę z przesłankowym ustaleniem nieważności umowy kredytu dawnego Nordea Bank;
 33. Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 27 października 2022 r., sygn. XV Ca 1115/22 (SSO Jarosław Grobelny) oddalający apelację Banku BPH S.A. od korzystnego dla kredytobiorców wyroku Sądu Rejonowego w Szamotułach z dnia 27 kwietnia 2022 r., sygn. I C 249/21 (SSR Justyna Basińska-Skokowska);
 34. Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 października 2022 r., sygn. I ACa 18/22 (SSA Krystyna Golinowska) oddalający apelację mBank S.A. od korzystnego dla kredytobiorcy wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 5 listopada 2021 r., sygn. I C 1152/19 (SSO Anna Zyskowska-Jadczak);
 35. Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 28 października 2022 r., sygn. V Ca 384/22 (SSO Jolanta Sojka-Kardas) oddalający apelację Santander Consumer Bank S.A. od korzystnego dla kredytobiorców wyroku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 26 kwietnia 2022 r., sygn. X C 255/20 (SSR Andrzej Miszczak);
 36. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 28 października 2022 r., sygn. XII C 171/21 (SSO Maria Prusinowska) uwzględniający w całości powództwo kredytobiorców o zapłatę przeciwko Raiffeisen Bank International AG w oparciu stwierdzenie nieważności umowy o kredyt hipoteczny dawnego Raiffeisen Bank Polska.

Udostępnij na: