26
sty

Udostępnij na:Prawomocna nieważność kredytu mBank w SA Wrocław!

Mimo że środek zimy, to we wrocławskim Sądzie Apelacyjnym ewidentne oznaki odwilży. Sąd ten oddalił w dniu 21 stycznia br. apelację mBanku od korzystnego dla kredytobiorców wyroku SO we Wrocławiu, potwierdzając prawidłowość oceny umowy kredytu indeksowanej kursem CHF jako całkowicie i od początku nieważnej.

W pierwszej instancji kredytobiorcy – reprezentowani przez r. pr. Tomasz Konieczny z poznańskiej kancelarii Konieczny, Polak Radcowie Prawni sp.p. – domagali się skutecznie pozbawienia wykonalności BTE wystawionego przez mBank jeszcze w 2015 r., po wcześniejszym wypowiedzeniu umowy kredytu. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (w składzie SSO Marzena Sznajderska, sygn. XII C 1002/18) uwzględnił powództwo konsumentów uznając umowę kredytu za nieważną m.in. ze względu na naruszenie zasady oznaczoności świadczeń (bank nie określił w umowie wysokości rat spłaty kredytu) i sprzeczność z naturą stosunku cywilnoprawnego nawet bez potrzeby odwoływania się do abuzywności klauzul przeliczeniowych.

Apelacja banku została oddalona niedawnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (w składzie SSA Ewa Barnaszewska, sygn. I ACa 622/21), w którym sąd ten przychylił się do postawionego zarzutu nieważności względem umowy kredytu.

Powyższe oznacza, że mBank został definitywnie pozbawiony możliwości ponowienia i prowadzenia egzekucji komorniczej (i tak już wcześniej umorzonej) wypowiedzianego kredytu przeciwko kredytobiorcom. Ponieważ sprawa miała swój początek jeszcze w 2018 roku, bankowi grozi również przedawnienie roszczenia o zwrot wypłaconego w PLN kapitału kredytu.

Wyrok, choć prawomocny, to nie jest jeszcze ostateczny. Bank może jeszcze wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Udostępnij na: