20
gru

Udostępnij na:Mec. Tomasz Konieczny o ryzykach prawnych zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa

Mec. Tomasz Konieczny skomentował dla „Rzeczypospolitej” problemy prawne związane z zawieraniem umów sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa, np. w trakcie specjalnie organizowanych w tym celu prezentacji produktów.

W artykule opublikowanym na stronach prawnych „Rzeczypospolitej” poruszono temat sprzedaży produktów przy okazji organizowania ich prezentacji oraz problemów, jakie napotykają konsumenci, kiedy chcą zwrócić towar i odzyskać pieniądze.

Zgodnie z prawem jeśli umowa została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa, to konsument może od niej odstąpić w terminie 10 dni. Firmy próbują obchodzić ten przepis organizując prezentacje w tym samym budynku, w którym mają biuro.

Przez lokal firmy rozumie się miejsce przeznaczone do obsługiwania publiczności i oznaczone zgodnie z przepisami o działalności gospodarczej. Jeżeli zawieranie umów odbywa się w tym samym budynku, w którym sprzedawca ma siedzibę, lecz w innym lokalu, to konsumentom przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w ciągu dziesięciu dni – podkreślił mec. Tomasz Konieczny.

Z całością artykułu i objaśnieniem innych kwestii prawnych związanych z problemem sprzedawania produktów poza lokalem przedsiębiorstwa można zapoznać się na stronie: http://www.rp.pl/artykul/1073386.html

Udostępnij na: