03
lip

Udostępnij na:„Kopiowanie regulaminów jest groźne dla e-sklepów” – publikacja „Rzeczypospolitej”

Partner w Kancelarii Konieczny, Grzybowski, Polak – mec. Tomasz Konieczny zabrał głos w sprawie licznych procesów wytaczanych przedsiębiorcom w związku z tym, że umieszczają w swoich regulaminach klauzule niedozwolone. O sprawie pisze dzisiejsza „Rzeczpospolita”.

Działania mające na celu ochronę konsumentów mają swoją drugą stronę medalu. Istnieje bowiem wiele stowarzyszeń, które zajmują się wyszukiwaniem klauzul niedozwolonych w regulaminach przedsiębiorców (np. prowadzących e-sklepy), a następnie zaskarżaniem tych klauzul do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nierzadko następuje sztuczne rozdzielenie spraw i składanych jest np. 10 pozwów przeciwko jednemu przedsiębiorcy, z których każdy dotyczy innej klauzuli tego samego regulaminu. Stowarzyszenia mające chronić konsumentów starają się w ten sposób zarobić na zastępstwie procesowym, za które musi zapłacić przegrywający przedsiębiorca. Kwota ta wynosi 60 zł, a do niedawna było to 360 zł. Coraz częściej stowarzyszenia konsumenckie proponują firmom ugodę, co wiąże się z zapłaceniem określonej kwoty oraz usunięciem niedozwolonego postanowienia z umowy.

Jeśli jednak przedsiębiorca nie zawrze ugody i przegra sprawę, będzie zobowiązany również do pokrycia najwyższego z kosztów postępowania – opłaty za publikację wyroku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dlatego też firmy najczęściej decydują się na ugodę, aby uniknąć tych opłat.

Mec. Tomasz Konieczny w komentarzu do artykułu stawia tezę, iż opłata za publikację wyroku w MSiG budzi zastrzeżenia natury konstytucyjnej. – Istnieje rejestr klauzul niedozwolonych, publikacje te są więc zbyteczne i należy rozważyć zniesienie takiego obowiązku lub znaczące obniżenie kosztów ogłoszeń – proponuje dalej mec. Konieczny.

Więcej w na stronach prawnych „Rzeczypospolitej” z 3 lipca 2013 r. oraz na stronie internetowej http://prawo.rp.pl/artykul/2,1025660-Trzeba-porownywac-regulaminy-i-wzorce-z-rejestrem-klauzul-niedozwolonych.html

Udostępnij na: