27
maj

Udostępnij na:Koniec wieloletniej sprawy – bank zapłaci odsetki większe od należności głównej!

Dziś szczęśliwy finał 8-letniej sprawy kredytu indeksowanego kursem CHF starego portfela dawnego BRE Bank S.A. Bank musi nie tylko zwrócić nadpłacone odsetki pobierane na podstawie niedozwolonej klauzuli zmiennego oprocentowania, ale też zapłacić ustawowe odsetki za opóźnienie liczone aż od sierpnia 2011 r., kiedy to po raz pierwszy został wezwany przez konsumentów o zwrot nienależnie naliczonych i pobranych rat odsetkowych. Łączna stopa odsetek za cały ten prawie 11-letni okres przekracza 100%.

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 27 maja 2022 r. (sygn. V Ca 641/21, SSO Agnieszka Wiśniewska) oddalił apelację banku od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieście (sygn. VI C 2620/14, SSR Olga Sielczak-Prządka) z dnia 15 grudnia 2020 r., uznając abuzywność klauzuli par. 10 ust. 2 umowy kredytu z 2006 r. (w niektórych umowach z lat 2004-2006 jest to par. 11 ust. 2), a tym samym stałe oprocentowanie kredytu.

Sąd nie zajmował się problemem ważności umowy ani postanowieniami indeksacyjnymi. Jest to bowiem przedmiotem osobnego procesu, który od 2 lat toczy się równolegle.

Sprawę prowadził r.pr. Tomasz Konieczny.

Wyrok jest prawomocny i ostateczny. Z uwagi na wartość przedmiotu sporu poniżej 50 tys. zł bankowi nie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

Udostępnij na: