29
kwi

Udostępnij na:Kolejnych 20 wyroków (w tym 4 prawomocne) na korzyść naszych Klientów!

W kwietniu odnotowaliśmy okrągłą liczbę 20 korzystnych orzeczeń zapadłych w sprawach naszych Klientów przeciwko bankom z tytułu kredytów powiązanych z walutą obcą (CHF):

 1. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2022 r., sygn. akt I C 244/20 (w składzie SSR M. Borowska) w sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. (kredyt dawnego BGŻ), uwzględniający powództwo kredytobiorcy i zasądzający zwrot dochodzonych rat w PLN i CHF z odsetkami z przesłankowym stwierdzeniem nieważności umowy kredytu;
 2. wyrok Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 1 kwietnia 2022 r., sygn. akt X C 225/21 (w składzie SSR A. Górecka) w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A., uwzględniający powództwo kredytobiorcy i zasądzający zwrot dochodzonych rat z odsetkami z przesłankowym stwierdzeniem nieważności umowy kredytu;
 3. wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 4 kwietnia 2022 r., sygn. akt I C 478/17 (w składzie Beata Reichert) w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank S.A., uwzględniający powództwo kredytobiorców o uchylenie bankowego tytułu egzekucyjnego z przesłankowym stwierdzeniem nieważności umowy kredytu;
 4. prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. z dnia 7 kwietnia 2022 r., sygn. akt V Ca 506/20 (w składzie SSO Joanna Machoń) w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A., oddający apelację banku, uchylający częściowo wyrok sądu I instancji, potwierdzający słuszność przesłankowego stwierdzenia nieważności umowy kredytu;
 5. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2022 r., sygn. akt XVIII C 736/21 (w składzie SSO Anna Mikołajczak) w sprawie przeciwko PKO BP S.A. (Własny Kąt Hipoteczny), uwzględniający powództwo kredytobiorców i zasądzający zwrot dochodzonych rat z odsetkami z przesłankowym stwierdzeniem nieważności umowy kredytu;
 6. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2022 r., sygn. akt XVIII C 1860/20 (w składzie SSO M. Ławrynowicz) w sprawie przeciwko PKO BP S.A. (kredyt dawnego Nordea Bank), uwzględniający powództwo kfredytobiorców i zasądzający zwrot dochodzonych rat w PLN i CHF z odsetkami z przesłankowym stwierdzeniem nieważności umowy kredytu;
 7. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2022 r., sygn. akt XVIII C 2297/20 (w składzie SSO I. Godlewska) w sprawie przeciwko mBank S.A., uwzględniający powództwo kredytobiorców i zasądzający zwrot dochodzonych rat w PLN oraz CHF z odsetkami z przesłankowym stwierdzeniem nieważności umowy kredytu;
 8. prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2022 r., sygn. akt II Ca 2149/21 (w składzie SSO Tomasz Żak) w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank S.A., oddający apelację banku od wyroku Sądu Rejonowego w Gnieźnie z dnia 23 czerwca 2021 r. (sygn. I C 1031/20), potwierdzający słuszność przesłankowego stwierdzenia nieważności umowy kredytu oraz zasądzenia zwrotu dochodzonych rat z odsetkami;
 9. wyrok Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda z dnia 11 kwietnia 2022 r., sygn. akt I C 491/21 (w składzie ASR R. Sobiecki) w sprawie przeciwko mBank S.A. uwzględniający powództwo kredytobiorców i zasądzający zwrot dochodzonych rat z odsetkami z przesłankowym stwierdzeniem nieważności umowy kredytu;
 10. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2022 r., sygn. akt XXVIII C 745/21 (w składzie SSO A. Błażejewska-Leoniak) w sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. (kredyt dawnego Fortis Banku), uwzględniający powództwo kredytobiorców i zasądzający zwrot dochodzonych rat w PLN z prawem zatrzymania i z przesłankowym stwierdzeniem nieważności umowy kredytu;
 11. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2022 r., sygn. akt XXVIII C 481/21 (w składzie SSO I. Lizakowska-Bytof) w sprawie przeciwko Santander Bank Polska (kredyt dawnego Kredyt Banku), uwzględniający powództwo kredytobiorcy i zasądzający zwrot dochodzonych rat w PLN i CHF z odsetkami z przesłankowym stwierdzeniem nieważności umowy kredytu;
 12. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 14 kwietnia 2022 r., sygn. akt XVIII C 290/20 (w składzie SSO I. Godlewska) w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. (kredyt dawnego GE Money Bank), uwzględniający powództwo kredytobiorców i zasądzający zwrot dochodzonych rat (kwoty ponad 411 tys. zł) z odsetkami z przesłankowym stwierdzeniem nieważności umowy kredytu;
 13. wyrok Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce z dnia 14 kwietnia 2022 r., sygn. akt IX C 1127/20 (w składzie SSR Anna Tarasiewicz) w sprawie przeciwko mBank S.A., uwzględniający powództwo kredytobiorcy i zasądzający zwrot dochodzonych rat z odsetkami z przesłankowym stwierdzeniem nieważności umowy kredytu;
 14. prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2022 r., sygn. akt V Ca 2705/19 (w składzie SSO A. Łączyńska-Mendakiewicz) w sprawie przeciwko mBank S.A., oddający apelację banku od wyroku Sądu Rej. dla W-wy Śródmieścia z dnia 7 października 2019 r. (sygn. VI C 1428/18), potwierdzający słuszność zasądzenia zwrotu nadpłaty kredytu i uznania kredytu za złotowy (koncepcja odfrankowienia);
 15. wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże z dnia 21 kwietnia 2022 r., sygn. akt I C 521/20 (w składzie SSR Julia Ratajska) w sprawie przeciwko PKO BP S.A. (Własny Kąt Hipoteczny), uwzględniający powództwo kredytobiorców i zasądzający zwrot dochodzonych rat z odsetkami z przesłankowym stwierdzeniem nieważności umowy kredytu;
 16. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2022 r., sygn. akt XVIII C 1130/20 (w składzie SSO Michał Grześkowiak) w sprawie przeciwko Credit Agricole Bank Polska S.A. (dawniej Lucas Bank) ustalający nieważność umowy kredytu oraz zasądzający zwrot ok. 272 tys. zł tytułem zwrotu rat + odsetki;
 17. prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 25 kwietnia 2022 r., sygn. akt V Ca 624/21 (w składzie SSO Danuta Soroka) w sprawie przeciwko PKO BP S.A. (kredyt dawnego Nordea Bank), oddający apelację banku od wyroku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 23 lipca 2021 r. (sygn. X C 493/19), w którym doszło do zasądzenia zwrotu nadpłaty i uznania umowy kredytu za złotowy (koncepcja odfranowienia);
 18. wyrok Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. z dnia 25 kwietnia 2022 r., sygn. akt I C 185/21 (w składzie SSR M. Meisnerowski) w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. uwzględniający powództwo kredytobiorców i zasądzający zwrot dochodzonych rat z odsetkami z przesłankowym stwierdzeniem nieważności umowy kredytu;
 19. wyrok Sądu Rejonowego w Szamotułach z dnia 27 kwietnia 2022 r., sygn. akt I C 249/21 (w składzie SSR. J. Basińska-Skokowska) w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. (kredyt dawnego GE Money Bank), uwzględniający powództwo kredytobiorców i zasądzający zwrot dochodzonych rat z odsetkami z przesłankowym stwierdzeniem nieważności umowy kredytu;
 20. prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 kwietnia 2022 r., sygn. akt I ACa 1055/21 (w składzie SSA D. Ocholska-Gola) w sprawie przeciwko mBank S.A., oddający apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 16 czerwca 2021 r. (sygn. II C 1473/19), potwierdzający słuszność przesłankowego stwierdzenia nieważności umowy kredytu oraz zasądzenia zwrotu dochodzonych rat z odsetkami.

Udostępnij na: