03
mar

Udostępnij na:Fala nowych wyroków w sprawach kredytów „frankowych”

Tylko w pierwszych dwóch miesiącach 2022 r. zapadły następujące wyroki pierwszoinstancyjne w sprawach naszych Klientów:

 1. 1) wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2022 r., sygn. XVIII C 1093/20 (w składzie SSR del. B. Chylak) uwzględniający powództwo o zapłatę przeciwko Bankowi BPH i uznający przesłankowo nieważność umowy kredytu indeksowanego kursem CHF dawnego GE Money Bank
 2. wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 11 stycznia 2022 r., sygn. I C 846/20 (w składzie SSO E. Naftyńskak) uwzględniający powództwo o zapłatę przeciwko Raiffeisen Bank International AG i uznający przesłankowo nieważność umowy kredytu denominowanego kursem CHF dawnego Raiffeisen Bank Polska
 3. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 12 stycznia 2022 r., sygn. XVIII C 2249/19 (w składzie SSO J. Ciesielska-Borowiec) uwzględniający powództwo o zapłatę przeciwko Bankowi Millennium i uznający przesłankowo nieważność umowy kredytu indeksowanego kursem CHF
 4. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2022 r., sygn. XII C 765/20 (w składzie SSO M. Prusinowska) uwzględniający powództwo o zapłatę przeciwko Bankowi Millennium i uznający przesłankowo nieważność umowy kredytu indeksowanego kursem CHF
 5. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z dnia 19 stycznia 2022 r., sygn. I C 751/19 (w składzie ASR Kamila Vertun) uwzględniający powództwo o zapłatę przeciwko mBank i uznający przesłankowo nieważność umowy kredytu indeksowanego kursem CHF
 6. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 stycznia 2022 r., sygn. XXV C 1002/20 (w składzie SSR del. K. Gołaszewski) uwzględniający powództwo o zapłatę przeciwko mBank i uznający przesłankowo nieważność umowy kredytu indeksowanego kursem CHF
 7. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli z dnia 24 stycznia 2022 r., sygn. I C 2861/18 (w składzie SSR M. Skorek-Jaroń) uwzględniający powództwo o zapłatę przeciwko Getin Noble Bank i uznający umowę kredytu indeksowanego kursem CHF za kredyt złotowy z oprocentowaniem LIBOR + marża /odfrankowienie/
 8. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z dnia 26 stycznia 2022 r., sygn. VI C 1871/19 (w składzie SSR G. Goss) uwzględniający powództwo o zapłatę przeciwko mBank i uznający umowę kredytu indeksowanego kursem CHF za kredyt złotowy z oprocentowaniem LIBOR + marża /odfrankowienie/
 9. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 4 lutego 2022 r., sygn. I C 399/20 (w składzie SSO I. Korpik) uwzględniający powództwo o zapłatę przeciwko BNP Paribas Bank Polska i uznający przesłankowo nieważność umowy kredytu denominowanego kursem CHF dawnego BGŻ
 10. wyrok Sądu Rejonowego w Szamotułach z dnia 7 lutego 2022 r., sygn. I C C 64/20 (w składzie SSR K. Kosterkiewicz) uwzględniający powództwo o zapłatę przeciwko mBank i uznający przesłankowo nieważność umowy kredytu indeksowanego kursem CHF
 11. wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z dnia 9 lutego 2022 r., sygn. XIV C 204/20 (w składzie SSR Katarzyna Tybur) oddający powództwo o zapłatę przeciwko Santander Consumer Bank i uznający umowę kredytu indeksowanego CHF za ważną i pozbawioną klauzul niedozwolonych (komentarz: sąd w tym konkretnym składzie niestety oddala powództwa kredytobiorców i nie widzi nic złego w umowach kredytów waloryzowanych kursem obcej waluty; będziemy oczywiście apelować od tego niezrozumiałego i nieakceptowalnego orzeczenia)
 12. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 10 lutego 2022 r., sygn. XVIII C 2090/21 (w składzie SSO I. Godlewska) uwzględniający powództwo o zapłatę przeciwko Raiffeisen Bank International AG i uznający przesłankowo nieważność umowy kredytu indeksowanego kursem CHF dawnego Polbanku (EFG Eurobank Ergasias)
 13. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 11 lutego 2022 r., sygn. XVIII C 1193/20 (w składzie SSO M. Ławrynowicz) uwzględniający powództwo o zapłatę przeciwko Bankowi BPH i uznający przesłankowo nieważność umowy kredytu indeksowanego kursem CHF dawnego GE Money Bank
 14. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli z dnia 21 lutego 2022 r., sygn. I C 1530/20 (w składzie ASR M. Ciba) uwzględniający powództwo o zapłatę przeciwko Raiffeisen Bank International AG i uznający przesłankowo nieważność umowy kredytu indeksowanego kursem CHF dawnego Polbanku (EFG Eurobank Ergasias)
 15. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 21 lutego 2022 r., sygn. XVIII C 979/20 (w składzie SSR del. B. Chylak) uwzględniający powództwo o zapłatę przeciwko mBank i uznający przesłankowo nieważność umowy kredytu indeksowanego kursem CHF
 16. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 23 lutego 2022 r., sygn. XVIII C 1872/20 (w składzie SSO J. Ciesielska-Borowiec) uwzględniający powództwo o zapłatę przeciwko Raiffeisen Bank International AG i uznający przesłankowo nieważność umowy kredytu indeksowanego kursem CHF dawnego Polbanku (EFG Eurobank Ergasias).

Konsumentów (kredytobiorców) reprezentuje radca prawny Tomasz Konieczny wraz z zespołem kancelarii Konieczny, Polak Radcowie Prawni sp.p. z siedzibą w Poznaniu.

Wszystkie w/w wyroki są jeszcze nieprawomocne i służy od nich apelacja.

Udostępnij na: